Att Sverige länge haft fördelaktiga regler för konsumenter vid distanshandel är ingen nyhet, men faktum är att svensk handel på sistone dragit åt sig EU:s uppmärksamhet, som haft synpunkter på hur Sverige efterföljt lagar. Bakläxa har lämnats gällande ångrat köp och dolda avgifter, där kostnader för delar av en vara eller tjänst inte tydligt nog framgått vid köp, och lett till uppdaterade regler sedan den 1 maj.

I en intervju med Ehandel går Konsumentverkets vägledare Johan Westergren nu igenom vad den uppdaterade lagstiftningen egentligen innebär. Samtliga punkter förutom en är förtydliganden av existerande lagar.

Uppdaterade e-handelsrelaterade lagar

  • Ansvar vid leverans: säljare ansvarar för en vara till dess att den nått kund – i de fall där kund inte själv anlitat speditör

  • Dolda avgifter: kund ska kunna förutsätta att till exempel däck ingår vid köp av cykel

  • Dolda avgifter: avtal med dolda avgifter är ogiltiga om kund inte uttryckligen godkänner villkoren

  • Ångrat köp: ångerblankett måste nu aktivt skickas till kund i samband med order

I kategorin förtydliganden hamnar bland annat fraktfrågan. En handlare anses ha ansvar för sin produkt till och med att den når konsument, undantaget om kund själv väljer att anlita en speditör på eget bevåg. Här berörs inte returfrakt, men i praktiken gäller detsamma vid retur av ett ångrat köp – beställaren av frakttjänsten står för ansvaret.

Även dolda avgifter får sin släng av sleven, där Westergren till exempel nämner handel av cyklar. Här ska en kund kunna förutsätta att delar som utgör helheten av en produkt, exempelvis däck, ska ingå vid köp av produkten. Att gömma en extra kostnad för däcken i avtalsvillkoren eller på annan plats ogiltigförklarar inte bara avgiften, utan hela avtalet.

Ja, det är egentligen mer ett förtydligande. Det har gällt även innan eftersom det handlar om EU-lagstiftning men det som sker nu är ändå en viss förbättring för konsumentens del. – Johan Westergren, vägledare på Konsumentverket

Fall där handlare önskar ta ut mindre tydliga extraavgifter kan dock vara giltiga, men aldrig per automatik. Köp som visat sig leda till extra kostnader utöver varans och fraktens pris till kund med hänvisning till villkor ska leda till en krediterad betalning. Detta är i praktiken ett förtydligande av existerande lagar, enligt Westergren.

Läs också: Genomgång av hemleveranser och villkor

En nyhet för Sverige är däremot ett tvång för handlare att sedan den 1 maj erbjuda konsumenter en ångerblankett. Idoga konsumenter från andra EU-länder, exempelvis Tyskland, känner säkert igen att en leverans normalt inkluderar en bifogad ångerblankett, något som nu också blir ett tvång i Sverige. Blanketten måste levereras fysiskt eller som PDF i samband med order.

Att som tidigare, hänvisa till en plats där en ångerblankett finns, är inte tillräckligt. Likt tidigare gäller att ofullständig information gällande ångerrätt leder till att rätten förlängs till upp till ett år.