Radiovågor är nödvändiga för många typer av kommunikation i dagens samhälle, men den trådlösa tekniken har genom historien mötts med skepticism och rädsla. Vetenskapliga studier har gång efter annan utförts för att undersöka hälsoeffekter för strålningen som finns i samhället, där aktuella 5G har fått extra tid i rampljuset den senaste tiden.

Forskning signerad erkända aktörer såsom Världshälsoorganisationen och EU:s vetenskapliga kommitté (SCHEER) är eniga om att de satta gränserna för exempelvis Wifi- och 5G-strålning med råge underskrider nivåer som kan åsamka skada. Det finns dock grupper som vidhåller alternativ fakta, där Strålskyddsstiftelsen är en sådan som menar att strålning från trådlösa nätverk är cancerogen.

Nu rapporterar SVT att en grundskola i Täby installerar strålskydd för routrar och surfplattor, något som en person med koppling till just Strålskyddsstiftelsen förevisar i en video på Facebook. Bakom beslutet står skolans huvudman Jeremias Andersson som i kommunikation med SVT hänvisar till källan Strålskyddsstiftelsen. Åtgärderna består av burar som monteras runt routrar samt speciella Ipad-skal.

Andersson menar att de är medvetna om att den officiella forskningen talar om att strålningen är ofarlig, men lägger fram att flera forskare varnar för dagens teknik. Han menar att det hela är en vettig förebyggande åtgärd, som i likhet med ett fallskydd är något som kan installeras som en extra försiktighetsåtgärd utan att det finns bestämmelser. Ur den synvinkeln anger Andersson att kostnaden kan anses vara ringa.

När det gäller strålning från Wifi är nivåerna så låga att det bara är bråkdelar av de referensvärden som finns. Det finns inte vetenskapliga belägg för att radiofrekventa fält, på de låga nivåer som genereras av trådlösa nätverk, har några hälsoeffekter.

Maria Feychting är professor vid Karolinska institutet och har sedan 80-talet arbetat med hälsopåverkan med koppling till elektromagnetiska fält. Hon kritiserar skolans tilltag och säger att pengarna kan användas till bättre saker, men också att åtgärderna skapar onödig oro för de som är bekymrade över hälsoeffekter till följd av strålning – oro som inte backas av vetenskapen.