Under det gångna året har konflikten mellan den kinesiska telekomjätten Huawei och USA stadigt eskalerat, där USA:s svartlistning av Huawei lett till att bolaget förlorat tillgång till både amerikansk teknik och möjligheten att sälja konsumentelektronik och nätverksutrustning till amerikanska myndigheter. Även kinesiska ZTE har varit inblandad i konflikten, dock inte med samma mediala uppmärksamhet som landskollegan.

With today’s Orders, and based on the overwhelming weight of evidence, the Bureau has designated Huawei and ZTE as national security risks to America’s communications networks — and to our 5G future. Both companies have close ties to the Chinese Communist Party and China’s military apparatus, and both companies are broadly subject to Chinese law obligating them to cooperate with the country’s intelligence services

Nu trappas konflikten upp ytterligare då USA:s kommunikationsmyndighet FCC stämplar både Huawei och ZTE som hot mot nationell säkerhet, rapporterar The Verge. Myndighetens ordförande Ajit Pai meddelar i ett uttalande att beslutet fattats baserat på "överväldigande bevisföring" som visar att de kinesiska bolagen representerar ett hot mot USA:s kommunikationsnätverk och framtiden med 5G. Hotet ska komma från bolagens band till den kinesiska staten och dess militär.

FCC röstade igenom en blockad av all handel mellan amerikanska telekomföretag och de båda kinesiska bolagen redan i november år 2019, men beslutet träder i kraft först nu. I praktiken innebär beslutet att amerikanska telekomföretag som vill köpa utrustning från Huawei eller ZTE inte får tillgång till de statliga bidrag som kan nyttjas när samhällsviktiga funktioner som telekomnätverk ska byggas ut. Bidragen kommer från en statlig fond om 8,3 miljarder USD, eller cirka 77 miljarder kronor.

Konflikten mellan USA och de kinesiska telekomjättarna har eskalerat snabbt. När USA under våren 2019 införde en handelsblockad mot Huawei ledde det bland annat till att företaget förlorade licensen till Googles mjukvara och tjänster för Android-plattformen. När USA i samma veva klassade Huawei som en säkerhetsrisk för nationell kommunikation blev följdeffekten att Huaweis 5G-teknik började granskas och förbjudas, en granskning som även spred sig internationellt.

Nyligen infördes dock en lättnad i blockaden mot Huawei, vilket låter företaget delta i utvecklingen av nya standarder runt 5G-teknik. Lättnaden gäller dock endast utveckling av tekniska lösningar och standarder, och öppnar inte upp för handel mellan amerikanska bolag och Huawei. I Sverige förbjuds inte Huawei-teknik, men bolag som vinner licens för 5G-utbyggnad måste utvärdera säkerhetsaspekten i valet av teknikleverantör.

Läs mer om konflikten mellan USA och Huawei: