Trots att fildelningsportaler som The Pirate Bay inte brukas lika flitigt idag som under deras glansdagar på 2000-talet har filmbolagens strävan efter att stänga ned dem inte ebbat ut. Nyligen dömdes operatören Telia efter överklagan att stoppa åtkomst till The Pirate Bay för bolagets kunder, och ett försök till informationsföreläggande mot internetleverantören Obenetworks nekades nyligen av Stockholms tingsrätt.

Obenetworks pekades felaktigt ut som leverantör av en IP-adress som ansågs ligga bakom drift av fildelningssajten The Pirate Bay. IP-adressen i fråga spårades istället till OVPN Integritet AB, som tillhandahåller VPN-tjänster. Filmbolagen Svensk Filmindustri och Nordisk Film tillsammans med Rättighetsalliansen lämnar därför in ett yrkande om informationsutlämnning mot OVPN, som nu bestrider yrkandet.

Filmbolagen och Rättighetsalliansen vill få uppgifter om kunden som tilldelats IP-adressen kopplad till The Pirate Bay utlämnad och söker vite om 100 000 kronor om detta inte sker, rapporterar Torrentfreak. Vidare söks också ett vite om ytterligare 100 000 kronor om OVPN raderar data kopplad till den kund som använde aktuell IP-adress vid angivet tillfälle.

När filmbolagen och Rättighetsalliansen lämnade in ärendet till Patent- och marknadsdomstolen medföljde en uppmaning om att inte meddela OVPN om ärendet och att ett beslut bör göras skyndsamt, då de inte vet hur länge OVPN lagrar den data som är intressant i ärendet. I skrivelsen konstaterar Sara Lindbäck från Rättighetsalliansen att intrång i filmbolagens verk fortgår via The Pirate Bay och att det fortsätter i stor skala, rapporterar Dagensjuridik.

OVPN_yttrandeNEIN_fb.jpg
OVPN_yttrande.jpg

OVPN bestrider yrkandet och har lämnat in ett yttrande till Patent- och marknadsdomstolen, något som konstateras i ett inlägg på företagets Facebook-sida. OVPN kan tvingas lämna ut begärda uppgifter om Patent- och marknadsdomstolen går på filmbolagens linje, men då OVPN inte kräver att kunder lämnar ut identifierande uppgifter som fysiska eller digitala adresser är det inte säkert att den begärda informationen finns tillgänglig. OVPN:s kunder kan betala i kontanter eller Bitcoin-valuta.

I samtal med Torrentfreak konstaterar David Wibergh att OVPN endast haft 48 timmar på sig att producera ett svar på yrkandet, men att företaget anlitat juridisk hjälp och kommer bestrida yrkandet "in i det sista för att skydda våra kunders säkerhet och integritet".

Läs mer om filmbolagen och The Pirate Bay: