Googles Chrome är i skrivande stund den populäraste webbläsaren av de senaste statistikrapporterna att döma, där även Microsoft Edge med samma kodbas tillhör toppskiktet. En del i populariteten ligger i den täta integrationen med diverse Google-tjänster, men webbläsarens prestanda i förhållande till resurskrav tillhör inte dess mest hyllade egenskaper.

Chrome86-2.jpg

Den kommande versionen av Chrome optimerar kod som exekveras i bakgrundsflikar.

Google arbetar på att åtgärda dessa brister, rapporterar The WindowsClub. Åtgärderna kommer i form av en experimentell funktion som preliminärt utvärderas för introduktion i version 86 av Chrome, som ska få rejält förbättrad effektivitet för den som flitigt använder stora mängder öppna flikar. Effektiviseringen görs i webbläsarens hantering av Javascript-exekvering i användarens inaktiva bakgrundsflikar.

En webbsida kan idag använda Javascript för att övervaka en rad olika funktioner, exempelvis var på webbsidan användaren befinner sig, och alla dessa funktioner exekveras i dagsläget även i andra flikar utöver den aktiva fliken. Besparingarna som Googles arbete ger beror av naturliga skäl på innehållet i de aktiva flikarna, och hur många flikar med särskilt belastande Javascript-innehåll som är öppna.

Enligt Googles tester, där 36 flikar var öppna i bakgrunden sällskapat av en blank aktiv flik, förlängdes batteritiden i en bärbar dator med två timmar. Vid uppspelning av Youtube-videor blir förbättringarna inte lika stora, men även här uppnåddes 36 minuter längre batteritid. Enligt uppgifter finns dessa optimeringar tillgängliga som en valbar testfunktion i tidiga utvecklarversioner av Chrome 86.

Chrome86-3.jpg

Den förbättrade batteritiden tillkommer i Chrome 86, vilken väntas nå skarp version till hösten.

Förbättringarna testas för närvarande i Googles experimentella utvecklarversion Canary, och det finns inga garantier för att de anses vara redo för skarp drift när Chrome 86 görs tillgänglig för nedladdning. Chrome är i dagsläget uppe i version 83, och de ovan beskrivna förbättringarna ligger därmed längre fram på horisonten. Då huvudversioner i regel uppdateras med sex veckors mellanrum är version 86 att vänta först senare i höst.

Skulle förlängd batteritid kunna motivera dig som bärbar datoranvändare att återvända till Chrome, eller håller du redan till i Googles läger och inväntar ivrigt förbättringen?