Att COVID-19 och den tillhörande pandemin har slagit hårt mot bland annat turistnäring och transportsektor är känt, men gällande kislet som driver vår teknologiska utveckling är läget ett annat. Under våren blev exempelvis halvledartillverkaren TSMC av med sin näst största kund Huawei, bara för att kort därpå återigen ha fyllt orderböckerna tack vare hög efterfrågan från andra kunder.

Med första halvan av år 2020 avklarad visar det sig att även marknaden för PC-baserad gaminghårdvara är på väg mot en tillväxt i storleksordningen 10,3 procent jämfört med år 2019, enligt analysfirman Jon Peddie Research. Marknaden för PC-gaming uppskattas vara värd 40 miljarder USD, där en stor drivkraft varit instegssegmentet vars resultat spås stiga med 21,7 procent ställt mot 2019.

2020-Gaming-Chart-Main.PNG

The PC Gaming Hardware market is in a rare scenario where every segment is going up. We see a lot of people buying and upgrading personal and company subsidized computers with better parts, with the intention of playing video games. In the Entry-Level, much of this revenue comes from new gamers. – Ted Pollak, JPR

Även marknadssegmenten "mid-range" och "high-end" växer, vilket analytikern Ted Pollak tillskriver ökat arbete hemifrån i utvecklade länder med av arbetsgivare subventionerade datorinköp. Att många mot sin vilja tvingats stanna hemma har således banat väg för interaktiva digitala upplevelser istället för direkt mänsklig interaktion.

Jon Peddie Research nämner även racingsimulatorer som en stor tillväxtmarknad under pandemin. I och med att den fysiska världens racing tvingats ta paus har flertalet racingserier, exempelvis Formel 1, satsat på ett mästerskap i simulerad racing. Resultatet har smittat av sig på sportens fans, av vilka många valt att bygga en egen simulator, ofta i prisspannet 20 000–50 000 kronor.

Marknaden för gaminghårdvara går således mot ett mycket bättre år 2020 än ursprungligen väntat.

Hur har våren sett ut för din del, fylld av fler teknikköp än tidigare år eller är läget mer eller mindre oförändrat?