Telefoner med 5G-stöd har blivit allt vanligare och i Sverige har operatörer börjat att rulla ut 5G-nätverk i begränsad skala. Den bredare utrullningen kan göras först efter att Post- och telestyrelsen (PTS) genomfört auktionen kring frekvensband, vilken äger rum den 10 november – framskjuten till följd av utredningen kring Huawei som säkerhetshot.

Huawei är tillsammans med Ericsson den största aktören när det kommer till infrastruktur för 5G-utrustning, men med anklagelser om täta band med den kinesiska staten har exempelvis USA och Storbritannien bannlyst bolagets produkter. I Sverige finns inget uttalat Huaweiförbud men operatörerna måste få ett godkännande från Försvarsmakten och Säkerhetspolisen (SÄPO), för att kunna delta i auktionen.

Regeringen har bedömt att kommunikationsnät som 4G och kommande 5G är kritisk infrastruktur och har högt skyddsvärde. Därför måste staten ta höjd för förändringar i säkerhetsläget och säkerställa kommunikationsvägar som inte kan påverkas och styras av främmande makt – Gabriel Wernstedt, pressekreterare vid SÄPO

Nu rapporterar Dagens Nyheter att myndighetsduon tillsammans med PTS har börjat granska operatörernas planer kring 5G-utrullningen. Bland delarna som synas finns leverantörer, hur näten kan skyddas från utländsk kontroll samt om operatörerna har några okända ägare. Riskerna för otillåten kartläggning och avlyssning undersöks också.

Jag tror att det handlar om att sätta upp så hårda krav att det inte går att lösa dem med Huaweiutrustning, utan att någon gång säga ”Huawei” uttryckligen

I samtal med Dagens Nyheter säger säkerhetsexperten Leif Nixon att beslutet om att inte utesluta 5G-utrustning från Huawei inte gäller i praktiken. Han menar dock att säkerhetsproblemen inte är exklusiva för det kinesiska företaget, men att risken är särskilt hög i fallet Huawei. Multinationella företag står bakom stora delar av svensk infrastruktur, vilket också innebär säkerhetsmässiga knepigheter.

Det återstår att se om alla intresserade aktörer godkänns av de tre myndigheterna, där datumet för besked i skrivande stund är okänt. Dagens Nyheter flaggar för att auktionen därtill kan komma att skjutas på framtiden ytterligare om operatörer inte godkänns, eftersom bolagen har rätt att överklaga.

Läs mer om 5G: