Projektet Starlink är genom Elon Musk och Spacex ett känt projekt som ämnar erbjuda bredbandsuppkopplingar över satellit, där nätverket enligt de senaste uppgifterna består av 480 satelliter, med ett mål att nå totalt 42 000 stycken. Mindre har däremot hörts om konkurrenters aktiviteter på satellitbredbandsfronten, men Amazon har nu fått fjolårets planer på ett eget nätverk godkända av amerikanska FCC.

Projektet går under namnet Project Kuiper, efter astronomen Gerard Kuiper, och ämnar i ett första skede placera 3 236 satelliter i omloppsbana kring jorden, enligt Engadget. Enligt tillståndet från FCC måste minst hälften av satelliterna ha skjutits upp till år 2026, och hela nätverket skall stå klart senast den 30 juli 2029.

Amazon har enligt FCC även planerat att ta ner uttjänta satelliter efter endast ett års nedtid, jämfört med de 25 år som är NASA-standard, för att minimera sitt avtryck i det växande problemet med rymdskrot. Exakt hur länge Project Kuiper kan tänkas vara relevant, eller vilka hastigheter som kan uppnås avhandlas inte.

I am optimistic about the impact we can have for these unserved and underserved communities. – Rajeev Badyal, Project Kuiper

Projektet är likt Starlink, enligt projektets teknikdirektör Rajeev Badyal, tänkt att erbjuda uppkopplingar till såväl amerikanska som internationella hushåll, med speciellt avlägsna platser i åtanke. Amazon planerar investera 10 miljarder USD i Project Kuiper.

Läs mer på temat rymden: