Förra veckan kunde vi berätta att Amazon sökte en marknadsplatschef för Sverige och övriga nordiska länder vilket bekräftade en nära förestående ankomst. Idag går Amazon ett steg längre och skickar ut en pressrelease via sin kommunikationsbyrå Burson Cohn & Wolfe (BCW).

De stora frågorna vi ställt oss sedan förra veckan, det vill säga när lanseringen sker samt om den också innebär eget fysiskt lager för Amazon i Sverige, blir tyvärr inte besvarade. Alex Ootes, Vice President EU Expansion på Amazon uttalar sig i mer generella termer om vad vi kan förvänta oss.

Amazon har varit tillgängligt för svenska konsumenter och företag genom våra olika europeiska hemsidor under flera år, men nästa steg är att introducera ett komplett detaljhandelserbjudande i Sverige och det är det vi planerar att göra nu. Vi är optimistiska inför att vi, genom att fokusera på de saker vi tror att kunderna kommer att lägga störst vikt vid – låga priser, stort utbud och snabba leveranser – på sikt kommer att kunna vinna de svenska kundernas förtroende.

Som sagt står det inte klar när Amazon.se lanseras, i skrivande stund dirigerar adressen fortfarande om till bolagets tyska hemsida. Vi har kontaktat Amazons kommunikationsbyrå med följdfrågor, men de vill inte tillägga något i dagsläget.