Mozilla är ett ideellt företag som sannolikt är mest känt för att ha utvecklat webbläsaren Firefox. Firefox gjorde entré 23 september 2002 och såg sin storhetsperiod år 2010 då webbläsaren nådde en marknadsandel på över 30 procent. Sedan dess har Mozilla sett Firefox sakta men säkert falla i popularitet och webbläsaren har idag en marknadsandel på strax under 5 procent.

Den 11 augusti skrev Mitchell Baker, Mozillas VD, ett blogginlägg med titeln "Changing World, Changing Mozilla". I inlägget diskuterar Baker framtiden för företaget och säger att Mozilla har planer som sträcker sig utanför Firefox. Baker säger att för att kunna utvecklas som företag behöver Mozilla göra "betydande omstruktureringar" – omstruktureringar som innebär att 250 personer kommer förlora sitt arbete.

I ett internt meddelande till de anställda på företaget förklarar Mitchell Baker varför förändringarna är nödvändiga. Mozilla har sedan en tid tillbaka insett att framtiden kommer bjuda på många utmaningar, men COVID-19 lade ytterligare bördor på det redan tyngda företaget. Under den rådande situationen ser Mozilla ingen annan utväg än att dra ner på antalet anställda.

I desperately wish there was some other way to set Mozilla up for long term success in building a better internet.

Det är sannolikt inget enkelt beslut som ledningen på Mozilla har fattat, men förhoppningen är att det ska göra det lättare för företaget att vända på skutan. Blogginlägget från Mitchell Baker avslutas på en positiv ton där VD:n säger att företaget gör sig redo för att ta sig an kommande utmaningar och möjligheter.

Läs mer om webbläsare: