Datorbutiken Liontech var kanske inte entusiasternas förstahandsval när det kom till att uppgradera spelriggen, men bolaget har existerat i Stockholm sedan 1990-talet, med en omsättning i storleksordningen 10 miljoner kronor för år 2018. Nu framkommer dock en rapport från Ehandel om att bolaget under juni försatts i tvångslikvidation följt av konkurs.

Omständigheterna kring bolagets ekonomi är under utredning, men klart står att Liontechs tidigare ägare sålt vidare företaget, varefter de nya ägarna nyttjat firmans kredithistorik till att ådra sig stora skulder. Enligt Ehandel står bolaget som ägare till fem bilar, varav fyra är leasade – och varken fordon eller Liontechs senaste styrelsemedlemmar har påträffats.

Det har i vart fall inte bedrivits någon seriös verksamhet. Han som överlät bolaget hade intrycket av att de köparna skulle fortsätta att bedriva verksamheten. Men personalen har inte jobbat vidare till exempel. Det verkar som om man bara utnyttjat bolaget för att göra inköp av varor och bilar.

Till Ehandel säger konkursförvaltare Jenny Grundén att bolaget överlåtits till de nya ägarna under premissen att verksamheten var tänkt att fortskrida, vilket inte ser ut att ha blivit fallet. Skulderna uppgår till drygt 10 miljoner, där största fordringsägare är Tura Scandinavia AB, vars nota till Liontech är 1,3 miljoner kronor. Skulder till Skatteverket och SEB noteras också i storleksordningarna 250 000 respektive 130 000 kronor.

Enligt Grundén är ingen ännu misstänkt för några brott i härvan, då utredningen fortsatt är i ett relativt tidigt skede.

Har du någonsin handlat från Liontech? Diskutera i forumet!