Privatkopieringsersättning och kemikalieskatt är två för Sverige unika avgifter som alla inhemska aktörer måste förhålla sig till. Medan företaget Copyswede står för indrivningen av ersättning för privatkopiering driver Skatteverket in kemikalieskatten.

Speciellt för Copyswede är att privatkoperingsersättningen antingen kan betalas in av importören eller av återförsäljarna själva. Anonyma källor till SweClockers gör gällande att Amazon ifrågasatt kemikalieskatt och privatkopieringsersättning i sina förhandlingar med svenska leverantörer.

Vi kan också se att Amazon lyser med sin frånvaro i Copyswedes register över återförsäljare och distributörer som har avtal om privatkopieringsersättning, vilket kan indikera att de själva inte har för avsikt att hantera ersättningen.

Aftonbladet i sin tur rapporterar att Amazons lobbyister har gått hårt åt regeringen med krav om undantag från kemikalieskatten. Däremot kan SweClockers bekräfta att Amazon registrerat sig som godkänd lagerhållare i förhållande till kemikalieskatten genom utdrag från Skatteverket.

Image from iOS.jpg

Amazons svenska kommunikationsbyrå BCW kan inte kommentera uppgifterna:
"Vi har dessvärre inte mer information i dagsläget men vi återkommer."

Tror du att Amazon kommer att försöka utmana avgifterna från Copyswede och ser du det som något positivt eller negativt?

Läs mer om Amazon och de svenska skatterna: