I mitten av juli mottog Intels instruktionstillägg AVX-512 rejält kryddad kritik. De hårda orden kom från Linux-skaparen Linus Torvalds, som är känd för att inte skräda orden vid kritik av teknikbolag. Kritiken mot AVX-512 handlade om att dess uppsättning av vektorinstruktioner inte finns tillgängliga i alla processorer, och därför skapar en fragmenterad situation för utvecklare som vill utföra flyttalsberäkningar.

AVX-512 is a great feature. Our HPC community, AI community, love it. Our customers on the data center side really, really, really love it. Our CPU cores are our crown jewels. So when we do a CPU core and add an instruction to it, historically the power of x86 and our instruction set extensions have been that we made them available everywhere. Because of that, when we have an IP like Sunny Cove and it appears both in a server like an Ice Lake server and on a client, like an Ice Lake client, you get the commonality of the instruction set.

Kritiken möttes inte av reaktioner från Intels håll, något företaget ändrar på i samband med Intel Architecture Day 2020. När frågan om kontroversen runt AVX-512 ställs av PC World svarar Intels grafikchef Raja Koduri att bolagets kunder inom datacenter älskar tekniken, och att den kommer med en stor fördel i att kunder får tillgång till en gemensam teknisk bas både på konsument- och serversidan.

Linus’ criticism from one angle that ‘hey, are there client applications that leverage this vector bit yet?’ may be valid. We understand Linus’ concerns, we understand some of the issues with first generation AVX-512 that had impact on the frequencies etc, etc. We are making it much much better with every generation. (That’s) the great thing about the x86 ecosystem, you could write a piece of software for your notebook and it could also run on the cloud. That’s been the power of the x86 ecosystem.

Trots försvaret menar Raja Koduri att det finns situationer där kritiken kan vara befogad. Inte alla klientlösningar drar nytta av AVX-512, men då Intel har ett ansvar till kunderna att deras lösningar ska fungera i hela deras ekosystem av processorer, från servrar till bärbara datorer. Linus Torvalds må vara den mest frispråkiga kritikern av AVX-512, men instruktionstilläggen har även kritiserats av tidigare Intel-ingenjören Francois Piednoel.

Francois Piednoel var delaktig i utformningen av Intels processorer från Pentium III till Core i7, och menar i sin kritik att AVX-512 är onödig teknik i bärbara datorer. Han menar att den kretsyta och energikonsumtion AVX-512 upptar enbart är till nackdel, och att den enda anledningen till att AMD inte tar fler marknadsandelar är att de inte kan tillverka tillräckligt många processorer snabbt nog för att mätta efterfrågan.

Raja Koduri avslutar sitt svar med att meddela att Intel inte avser att överge AVX-512 i några produktsegment. Bolaget kommer fortsatt förlita sig på och förfina tekniken i kommande generationer processorer.

Läs mer om Intel-kontroverser: