Ersättning för privat kopiering av upphovsrättsskyddade kulturella verk har sedan 1982 reglerats på skattenivå. Den ursprungliga kassettbandsskatten ersattes av privatkoperingsersättningen som började med att täcka CD-skivor, men som sedan 2013 även täcker in hårddiskar, spelkonsoler, datorer och surfplattor. Ersättningen hämtas in i form av en avgift som hämtas in av organisationen Copyswede.

Privatkopieringsersättningen har kritiserats för att den inte matchar hur elektronikprodukter används idag. Ersättningen tillför en kostnad om 3 kronor per gigabyte för den interna lagringen i exempelvis telefoner. Att musik- och filmkonsumtion sedan flera år tillbaka huvudsakligen strömmas från internettjänster gör att kritiker menar att konsumenten betalar för något de inte nyttjar. Nu meddelar regeringen att en modernisering av privatkopieringsersättningen ska utredas.

Den nuvarande privatkopieringsersättningen har sedan flera år blivit omodern, till exempel gör gemene man inte längre en kopia av sin favorit-cd för att även kunna lyssna på den i bilen. Det är angeläget att en modernisering kommer till stånd. - Morgan Johansson, justitie- och migrationsminister

Syftet med utredningen är enligt justitie- och migrationsminister Morgan Johansson att kartlägga i vilken utsträckning dagens konsumenter nyttjar den tillåtna kopieringen av upphovsrättsskyddat innehåll för privat bruk. Utredningen ska landa i ett utlåtande om i vilken utsträckning detta sker idag, och vad som kan vara en rimlig ersättningsnivå för den privatkopiering som faktiskt sker.

Utredaren ska också lämna förslag på ändringar i författningen som styr privatkopieringen, så att den effektiviseras för att bättre matcha moderna användarmönster. En del i översynen är att utreda frågan om vilka upphovsmän som ska ta del av ersättningen och huruvida de får en proportionerlig del av ersättningen.

Ett annat spår utredningen ska utforska är om den nuvarande privatkopieringsersättningen kan ersättas helt med en statlig ersättning i kontrast till nuvarande lösning med Copyswede. Utredaren ska då lämna förslag på vilka lagändringar som krävs för att göra den statliga avgiften möjlig. Utredningen inleds nu och resultatet ska redovisas senast den 21 februari år 2022.

Läs mer om privatkopiering: