Under det gångna året har kinesiska mobil- och nätverksjätten Huawei varit hårt ansatta. Efter handelsblockader hos amerikanska företag och att ha blivit klassade som en säkerhetsbrist i amerikanska telekomnätverk har Huaweis utrustning ifrågasatts även på internationell nivå. Nu nås bolaget av en ljusglimt i orosmolnen då Huaweis 5G-utrustning godkänns enligt den internationella nätverksorganisationen GSMA:s säkerhetsmodell.

GSMA är en förkortning av GSM Association, en sammanslutning av mer än 1 000 olika företag från olika delar av världen vars funktion är att samordna olika frågor gällande mobila nätverk. En av funktionerna GSMA tillhandahåller är utvärderingar av den utrustning som används i trådlösa kommunikationsnätverk. Utvärderingsprocessen Network Equipment Security Assurance Scheme (NESAS) konstaterar nu att Huaweis 5G-utrustning möter kraven för säker kommunikation.

The GSMA recognises the support and participation of Ericsson, Huawei, Nokia and ZTE who have satisfied the scheme’s security requirements via an independent security audit and we congratulate them on achieving this important first step. By committing to NESAS, vendors are helping network operators, and other stakeholders make informed decisions about secure product development. We look forward to others participating in the scheme, evidencing their commitment to good security practice by promoting a security-by-design culture within the industry. – Alex Sinclair, teknikchef GSMA

Mer specifikt godkänner NESAS-utvärderingen både Huaweis 5G-utrustning för kärnnätet (Core) och nätverkens yttre radiodelar (RAN), samt 4G (LTE Enode B). NESAS täcker ett tjugotal säkerhetskategorier och de testscenarion som utgör utvärderingen har tagits fram i samarbete med organisationen 3GPP som utvecklar teknik för mobila kommunikationsnätverk. Det återstår om det internationella ifrågasättandet av Huaweis nätverksteknik lättas som resultat av NESAS-godkännandet.

Utbyggnaden av svenska 5G-nätverk har smygstartat under åren men en ordentlig utbyggnad kan ske först när licenserna för 5G-nätverk tilldelats operatörer under höstens auktion. Som resultat av säkerhetsfrågan runt Huawei ingår en säkerhetsutvärdering av samtliga operatörer som deltar i auktionen, där Försvaret samt Post- och telestyrelsen (PTS) ska granska operatörernas val av utrustning och baserat på detta bedöma om operatören är en lämplig deltagare.

Utvärderingen av ansökanden har inletts och PTS avser att meddela vilken eller vilka budgivare som godkänts för deltagande i auktionen senast den 20 oktober. Själva auktionen inleds den 10 november år 2020.

Läs mer om 5G: