Den som är intresserad av hur PC-marknaden mår och hur det går för företagen i denna marknad kan få sitt lystmäte mättat av analysfirmor. En av de stora bolagen i denna bransch är Jon Peddie Research som bland annat summerar statistik för PC-marknaden per kvartal. I sammanfattningen av årets andra kvartal finns intressanta uppgifter om branschen i stort, och en särdeles stor aktör.

Uppgifterna kommer från marknadsrapporten Market Watch, sammanställd av Videocardz. Statistiken för andra kvartalet år 2020 visar att den tidigare trenden med en växande PC-marknad håller i sig, med en förvisso liten ökning om 0,68 procent jämfört med föregående kvartal men en desto större ökning om 12,65 procent sett till hela året. De positiva trenderna visar sig också gällande grafikkort då komponentkategorin växte med 2,5 procent jämfört med föregående kvartal.

JPR_Q2-2020-GPU-Vendor-Share.jpg
JPR_Q2-2020-Discrete-GPU-Market-Share.jpg

Sett till dess aktörer ökade AMD mängden skeppade grafikkort med 8,4 procent. Största konkurrenten Nvidia ökade med hela 17,8 procent medan Intels rådande bekymmer reflekteras i att antalet skeppade grafikprodukter minskade med 2,7 procent. Försäljningen av dedikerade grafikkort ökade med 6,55 procent ställt mot föregående kvartal. Statistiken över grafikkortsmakarnas marknadsandelar visar på att Nvidias framgångar inte stannar av.

Under andra kvartalet år 2020 stod Nvidias dedikerade grafikkort för bastanta 80 procent av sålda grafikkort, medan AMD stått för resterande 20 procent. Detta är en ökning på 5 procentenheter från föregående kvartal för Nvidias del, och en ökning om 9 procentenheter ställt mot andra kvartalet år 2019. Då Intel ännu inte lanserat de dedikerade grafikkorten på Xe-arkitekturen har bolaget ännu ingen närvaro i denna statistik.

The pandemic has been disruptive and had varying effects on the market. Some sales that might have occurred in Q3 (such as notebooks for the back-to-school season) have been pulled in to Q2 while desktop sales declined. Intel’s manufacturing challenges have also negatively affected desktop sales.

We believe the stay at home orders have continued to increase demand in spite of the record-setting unemployment levels. As economies open up, consumer confidence will be an important metric to watch.

Jon Peddie Researchs VD, Jon Peddie själv, noterar att två huvudsakliga faktorer påverkat försäljningen på PC-marknaden under det gångna kvartalet. Dels har coronapandemin föga oväntat haft en stor effekt på marknaden, där viss försäljning som normalt sett sker tredje kvartalet nu skett tidigare under året. Intels tillverkningsproblem med tillhörande försenade produkter sägs också haft en större inverkan på statistiken.

Till sist reflekterar rapporten också över det kommande kvartalet, där grafikkortsmakare ökar förväntningarna med 12 procent. Nvidia ser ut att ytterligare stärka sin dominerande position med höstens lansering av grafikkorten i Geforce RTX 3000 "Ampere"-serien medan AMD hoppas på att kunna rucka på konkurrentens framgångar med grafikkort på arkitekturen RDNA 2.

Intel å sin sida hoppas dämpa bekymren med lanseringen av "Tiger Lake"-processorer för bärbara datorer. De första grafikkorten på Xe-arkitekturen, med familjenamnet Xe-HPG, lanseras först nästa år och kan inte rädda bolagets statistik under år 2020.

Läs mer om marknadsresultat: