Det amerikanska rymdbolaget SpaceX är sannolikt mest kända för att vara en av den amerikanska rymdmyndigheten NASA:s samarbetspartner runt rymdraketer och bemannade rymdfärder. Bolaget har dock fler strängar på sin lyra och de egna raketerna används även för att förse satellitnätverket Starlink med satelliter till dess rymdbaserade bredbandsnätverk.

SpaceX har sedan år 2015 skickat upp cirka 700 satelliter i omloppsbana runt jorden. Dessa utgör nätverket Starlink som ska ge planetboende användare tillgång till bredbandsuppkoppling, oberoende av var de befinner sig geografiskt. Den befintliga uppsättningen satelliter förlitar sig på kommunikation med markbaserade stationer för att etablera länkar med klientenheter på marken, men SpaceX meddelar under ett pressevenemang (via The Verge) att bolaget tagit de första stegen mot att satelliterna kan kommunicera sinsemellan utan markstationer som mellanhand.

SpaceX raketer har framgångsrikt skickat upp 60 nya satelliter i omloppsbana runt jorden. De nytillkomna satelliterna är dock av generation två, vilket innebär att de kan kommunicera med varandra utan att markstationer behöver vara inblandade. Fördelarna med detta är att Starlink-nätverk då kan nå användare även i länder där SpaceX ännu inte fått tillstånd från lokala myndigheter att etablera markstationer.

I dagsläget har alltså 60 satelliter skickats upp, men det långsiktiga målet är att det totala antalet ska nå 12 000 satelliter av generation två. Samtliga verkar i så kallad icke-stationär omloppsbana (NGSO) och två tredjedelar ska dessutom befinna sig i omloppsbana vid en höjd som understiger 400 kilometer, vilket utökar hur stor täckning varje individuell satellit kan erbjuda ställt mot vad den första generationen erbjuder.

Recently as the Starlink team completed a test of two satellites in prit that are equipped with our inter-satellite links which we call space lasers. With these space lasers, the starlink satellites were able to transfer hundreds of gigabytes of data. Once these space lasers are fully deployed, Starlink will be one of the fastest options to transmit data all over the world. – Kate Tice, senior systemingenjör SpaceX

Kommunikationen mellan satelliter sker via optiska signaler där information skickas via laserstrålar. Under presseventet för lanseringen av generation två meddelar SpaceX seniora systemingenjör Kate Tice att testet genomförts framgångsrikt, och att de två satelliter som varit inblandade i testet överfört data i gigabit-hastigheter sinsemellan. Dessa erbjuder också i sammanhanget hög bandbredd för nedladdning till klientenheter på marken om över 100 megabit per sekund (>12,5 MB).

När nätverket är komplett menar SpaceX att Starlink kommer vara den snabbast tillgängliga världstäckande anslutningsformen. SpaceX ansökte om tillstånd för den andra generationen av Starlink-satelliter i maj månad i år, och dessa ska vara kompatibla med första generationens satelliter då de är kompatibla med föregångarnas markstationer. Målet är utöver hög bandbredd även låg latens, där mindre än 50 millisekunder är uttalad målsättning.

SpaceX målsättning är att ta nätverket i drift i USA och Kanada under år 2020, för att sedan expandera till internationella marknader under år 2021.

Skulle Starlink-bredband vara aktuellt för dig om/när det når svenska breddgrader, eller är det mer av en tekniskt intressant lösning som inte möter dina krav på uppkoppling?