I början av juli blev VPN-leverantören OVPN målet för ett informationsföreläggande och skyddsåtgärd från Rättighetsalliansen, en organisation som företräder en rad filmbolag. Informationsföreläggandet sökte att uthämta uppgifter om en kund som tillhandahållit IP-adresser till fildelningssidan The Pirate Bay, och säkerhetsåtgärdens funktion var att snabbt uthämta nödvändiga uppgifter innan dessa kunnat raderas av OVPN:s datalagringspolicy.

Kort efter detta gav Patent- och marknadsdomstolen OVPN rätt i att bolaget inte lagrar de uppgifter som efterfrågats i skyddsåtgärden. Trots denna vinst var informationsföreläggandet fortfarande en pågående process, och Rättighetsalliansen valde sedan att anlita en IT-säkerhetsexpert för att lämna expertutlåtande om den data OVPN sannolikt kan lagra, något som fick ett motsägelsefullt resultat.

Nu meddelar Patent- och marknadsdomstolen att Rättighetsalliansens ansökan om informationsföreläggande avslås. OVPN går alltså vinnande ur rättsprocessen och filmbolagen genom Rättighetsalliansen ska därmed betala OVPN:s rättegångskostnader om 108 000 kronor. Företaget sammanfattar sin syn på resultatet i ett blogginlägg, där de lyfter fram att domslutet sätter ett viktigt prejudikat för liknande rättsprocesser framöver.

Läs också: SweClockers intervjuar OVPN om bataljen med filmbolagen

I det fullständiga domslutet, vilket OVPN publicerar i form av ett komprimerat ZIP-arkiv, konstaterar bolaget också att domslutet innehåller en viktig och vägledande prejudikat. Patent- och marknadsdomstolen likställer i sitt beslut inte OVPN med en internetleverantör, och därmed kan datalagringsdirektivet inte appliceras på OVPN eller en annan liknande VPN-leverantör.

I blogginlägget nämner OVPN:s grundare David Wibergh också att tjänstens huvudsyfte är att skydda människor från hackare och massövervakning, vilket inkluderar både företag och regeringar. Han påpekar också att bolagets allmänna regler stipulerar att tjänsten inte heller ska användas för brottslig verksamhet.

Det är självklart tråkigt när någon utnyttjar OVPN för att dölja potentiella brott, men det är en försvinnande liten del (om ens någon) av våra användare som gör det.

Vi står fast vid att integritet både på nätet och i person är en väldigt viktig del i personers liv, identitet och rättigheter, och att inkräkta på det genom att anta att alla personer vill öka sin integritet för att begå brott är fel. OVPN är uppbyggt med integritet och säkerhet i åtanke och då finns det inget mellanläge - antingen har man insyn i vad alla gör och eventuellt kunna lagföra brott eller så bygger man en lösning som värnar om användares integritet.

Vi har valt att värna om våra användares integritet. Det är en självfallet en avvägning, men vi tycker inte att massan av människor ska få sin integritet inskränkt. I detta fall är det dessutom privata företag som driver processen och inte en rättsvårdande myndighet

När SweClockers ställer frågan om hur företaget ser på att dess VPN-tjänst kan användas för just olaglig aktivitet, exempelvis fildelning av rättighetsskyddat material, svarar David Wibergh att risken för brott är en tråkig faktor som dock inte får ligga till grund för att inskränka på samtliga kunders integritet.

Läs mer om filmbolagens jakt på The Pirate Bay: