Blott en dag har passerat sedan en rapport från The Wall Street Journal gjorde gällande att Nvidia var mycket nära ett förvärv av brittiska processorbolaget ARM. Rapporten var byggd på säkra källor då Nvidias VD Jensen Huang idag öppet publicerar ett brev till sina anställda där han förklarar att bolaget skrivit på ett avtal om att förvärva ARM, där köpesumman hamnar på tidigare aviserade 40 miljarder USD.

Arm’s business model is brilliant. We will maintain its open-licensing model and customer neutrality, serving customers in any industry, across the world, and further expand Arm’s IP licensing portfolio with NVIDIA’s world-leading GPU and AI technology.

Brevet lyfter också fram att Nvidia ämnar att behålla ARM:s nuvarande affärsmodell, vilken innefattar att licensiera allt från instruktionsuppsättningar till kompletta processorkärnor och grafikdelar. Bolaget lovar att vara företagsneutrala sett till vilka kunder som får licensiera ARM-teknik, och lovar också att den tillgängliga tekniken ska stärkas med Nvidias lösningar inom grafik och AI.

Just artificiell intelligens, AI, står i fokus för Nvidias budskap runt förvärvet. Bolagets vision ser att ARM är en av komponenterna som kommer stärka AI-utvecklingen inom PC-datorer, mobila enheter, 5G-utrustning, självkörande bilar, uppkopplade enheter (IoT) och robotar. I en formulering med klara Skynet-vibbar berättar Jensen Huang också om en framtidsvision där miljarder datorenheter tillsammans skapar ett världsomspännande "sakernas internet" som vida överstiger dagens "människornas internet".

Utöver att behålla ARM:s licensmodell och fokus på AI lovar Nvidia också att använda bolagets stora forskningsbudget för att accelerera produktutvecklingen inom ARM. Det kan potentiellt leda till att ARM-baserade processorkärnor kan ta större tekniska steg framåt än tidigare, något som illustreras av att Apples egenbyggda processorkärnor är betydligt mer potenta än de som ARM:s kunder hittills kunnat licensiera.

Nvidia meddelar också att ARM:s högkvarter stannar kvar i Cambridge, England, och behåller också både namn och logotyp. Nvidia avser vidare att etablera ett världsledande forskningsinstitut i just Cambridge där bolaget ska bygga en toppmodern superdator bestående av bland annat ARM-processorer. Företaget hoppas att forskningsinstitutet ska bli ett nav för europeisk forskning inom hälsovård, robotutveckling, självkörande bilar och andra områden.

I samband med förvärvet ansluter ARM:s nuvarande VD Simon Segars och bolagets ledning till Nvidia. ARM:s tidigare ägare, japanska Softbank, får genom affären ett ägandeskap i Nvidia som inte väntas överstiga 10 procent. Just affären mellan Softbank och ARM från år 2016 är en pågående process där samtliga åtaganden från Softbanks sida inte slutförs förrän september år 2021. Efter detta slutförs Nvidias uppköp av ARM.

Av affärens totala värde om 40 miljarder USD ska Softbank tilldelas Nvidia-aktier till ett värde om 21,5 miljarder USD och 12 miljarder USD kontantbetalning. Softbank kan också tilldelas ytterligare 5 miljarder USD i aktier eller kontantbetalning om ett flertal av ARM:s finansiella mål nås de kommande åren. Nvidia investerar även 1,5 miljarder USD i ägarkapital (eng. equity) till ARM:s anställda.

The deal will rightly face huge opposition. An acquisition by Nvidia would be detrimental to Arm and its ecosystem. Independence is critical to the ongoing success of Arm and once that is compromised, its value will start to erode.

Allt är dock inte guld och gröna skogar. Blott timmar efter att affären blev officiell lyfter analytiker en varningens flagg om att Nvidias konkurrenter i teknikbranschen sannolikt kommer motsätta sig affären, rapporterar Reuters. Geoff Blaber från marknadsanalysbolaget CCS Insights menar att ARM:s kunder kommer protestera affären, och att ett oberoende ARM är kritiskt för att ett öppet ekosystem ska kunna utvecklas runt dess teknik.

Enligt Reuters rapport menar också representanter för kinesiska kretsbolag att affären sannolikt leder till problem för ARM:s verksamhet i Kina. Licensiering av brittisk teknik saknar den problematik som introduceras när ett amerikanskt bolag, Nvidia, står som ägare för ARM. Även sydkoreanska branschexperter menar att affären ställer Nvidia i direkt konkurrens med bolag som Samsung, Qualcomm och andra gällande exempelvis självkörande bilar.

CCS Insights’ Blaber said Nvidia’s deal could also drive chip companies toward RISC-V, an open-source alternative technology that is supported by a nonprofit foundation but not controlled by any one entity. A source at one U.S. company using Arm designs said the move would likely accelerate an industry shift already under way from Arm designs to RISC-V. “This will only intensify that,” the person familiar with the matter said.

Det kan enligt koreanska branschanalytiker leda till att landets teknikbolag letar efter alternativ till ARM. Både analytiker och bolag som använder ARM-design i sina processorer menar att Nvidias köp kan leda till att branschen i stort snabbare kommer närma sig den öppna processortypen RISC-V.

Vad tänker du om kombinationen Nvidia och ARM? Lovande potential för nya tekniska stordåd? Oro för att den viktiga ARM-tekniken nu kontrolleras av ett bolag?