Teknikjätten Microsoft fortsätter arbeta på nya tekniker och ett av bolagets senaste påfund är att utforska möjligheten att placera servrar lämpade för molntjänster under vattenytan. Projektet går under namnet "Project Natick" och experimenterandet har pågått sedan år 2015.

Det senaste experimentet har befunnit sig på havbotten i två års tid utanför Orkneyöarnas kust. Microsoft hämtade tidigare under sommaren år 2020 upp sin cirka tolv meter långa tub innehållandes 864 servrar. Därmed har nästa fas av projektet påbörjats, vilket innebär att teknikjätten analyserar all data de lyckats samla ihop och utforskar om lösningen är värd att satsa på.

project-natick-recovery-800x413.png
Natick_Scotland_01 - 1920x1080.jpg

Bild tagen år 2018 innan datacentret installerades på havsbotten.

Natick_France_15 - 1920x1080.jpg

Förberedelser innan datacentret hissades ner i vattnet.

Natick_Deployment_70 - 1920x1080.jpg

Molntjänsten är på väg till sin destination under vattenytan.

Natick_Scotland_167 - 1920x1213.jpg

Servrarna drivs av 100 procent grön energi.

En av nackdelarna är lika tydlig som den är tveeggad; när ett datacenter är på plats är det i praktiken omöjligt att utföra underhåll eller reparationer på servrarna. Detta kan visa sig vara en stor utmaning, men kan likväl ses som en fördel. Utmaningen ligger i att bestycka datacentret med hårdvara av bästa kvalité för att försäkra sig om fortsatt drift, men fördelen är att när allt är på plats är systemet nästintill vattentätt från mänskliga misstag.

De vattenkylda servrarna uppges fallera blott 12,5 procent ställt mot landbaserade kontrollgrupper. En annan tydlig styrka med lösningen är att vattnet som omger kapseln ser till att hårdvaran hålls vattenkyld – om än på ett något osedvanligt vis. En annan fördel är att när ett datacenter väl är på plats besparas företaget omkostnader i form av lokalhyra.

Vidare uppges en av kapslarnas styrkor vara deras flexibilitet när det kommer till placering jämfört med traditionella datacenter. För mer konventionella datacenter tar det i regel lång tid att hitta en passande lokal – speciellt i storstäder eller annan tätbebyggelse – vilket också gäller processen med att utforma ett kontrakt för tillgång till aktuell lokal.

En av Microsofts paroller för tekniken är "50 procent av världens befolkning bor i närheten av en kust, varför gör inte vår data det?". Teknikföretaget uppger även att deras experiment uteslutande har nyttjat grön energi i form av vindkraft. Framtiden får utvisa om molntjänster i allt högre grad börjar leta sig under vattenytan.

Läs mer om molntjänster: