Blott några få timmar efter det utannonserades att amerikanska teknikjätten Nvidia köper upp brittiska ARM höjdes kritiska röster inom teknikbranschen. Såväl processormakare som analytiker och kretstillverkare belyste ett flertal negativa aspekter av affären, där allt från relationer mellan Kina och USA till konkurrens inom självkörande bilar sågs som problematiska.

Nästa runda invändningar kommer från Hermann Hauser, som tillsammans med ett flertal kollegor från brittiska datortillverkaren Acorn Computers grundade ARM år 1990. I ett öppet brev till Storbritanniens premiärminister Boris Johnson skriver Hermann Hauser att Nvidias förvärv av ARM gör honom "extremt oroad", rapporterar Techcrunch.

Bland orosmomenten listar han bland annat att hur affären kommer påverka ARM:s affärsmodell, arbetstillfällen i Storbritannien och framtiden för ett brittiskt oberoende av amerikanska intressen. Hermann Hauser vill därför att den brittiska regeringen ska stoppa affären, eller tvinga fram hårda krav på att Nvidia ska garantera jobbtillfällen i landet och att Nvidia inte ska tillåtas få fördelaktig behandling över andra ARM-kunder.

Hermann Hauser vill vidare att den brittiska regeringen ska säkerställa att ARM undantas från USA:s regelverk om utländska investeringar (CFIUS), som reglerar hur utländska investeringar tillåts påverka USA:s nationella säkerhet. Hermann Hauser menar att ett undantag är nödvändigt då Storbritannien och dess företag annars riskerar att USA kan begränsa åtkomst till ARM:s teknik i framtiden.

Affären mellan Nvidia och ARM är inte den första att kritiseras. När ARM förvärvades av den japanska telekombolaget Softbank år 2016 höjdes kritiska röster som ifrågasatte varför bolaget inte kan fortsatt verka oberoende, och varför den brittiska regeringen inte gör mer för att gynna inhemska företag och låta dessa teknikjättar förbli brittiska bolag.

En mer dagsaktuell källa till kritik är enligt Hauser att ARM genom att bli uppköpta av Nvidia också blir en del av amerikansk exportpolitik. Då en ansenlig del av ARM:s export sker till kinesiska företag skulle dessa affärer också behöva godkännas enligt CFIUS-regelverken. Att kinesiska bolag kan stängas ute från att använda ARM-teknik ses då som ett hot mot ARM:s ställning som oberoende teknikleverantör.

This will drive innovation for customers of both companies. Nvidia will maintain Arm’s open licensing model and customer neutrality … We love Arm’s business model. In fact, we intend to expand Arm’s licencing portfolio with access to Nvidia’s technology. Both our ecosystems will be enriched by this combination.

Nvidias VD Jensen Huang och ARM:s VD Simon Segars förefaller varit förberedda på den kritik affären skulle ge upphov till då de båda höll en presskonferens dagen efter affären avtäcktes. Jensen Huang vidhåller här att Nvidia ämnar att expandera satsningar på ARM med Nvidia-teknik, och att båda bolag kommer gynnas av affären. Hermann Hausers svar är att han inte tror på några uttalanden som inte är juridiskt bindande.

As the American president has weaponised technology dominance in his trade war with China, the UK will become collateral damage unless it has its own trade weapons to bargain with. ARM powers the smartphones of Apple, Samsung, Sony, Huawei and practically every other brand in the world and therefore can exert influence on all of them.

En stor del i Hermann Hausers kritik är också att ARM är det enda stora brittiska teknikbolaget som är dominerande inom en produktkategori, och att överlåta kontrollen till ett amerikanskt bolag vore att ge USA total kontroll över internationell teknikhandel. Då ARM-baserade processorer används i uppskattningsvis 95 procent av telefoner som säljs internationellt skulle affären i praktiken ge USA kontroll över export till företag som Samsung, Apple, Huawei, med flera.

Som en del i försöket att stoppa affären har Hermann Hauser startat en namninsamling med titeln Save ARM, och han samlar även in signaturer från ledande företagsprofiler inom Storbritannien. Målet är att låta ARM återgå till att vara ett oberoende börsnoterat företag, med staten som investerare. Det är inte första gången Hermann Hauser kritiserar Nvidia-affären, då han innan den blev officiell beskrev den som "katastrofal".

Läs mer om ARM: