Uppdatering: originalversionen av denna artikel påstod att olyckan skedde i Amazons Datahall i Eskilstuna. Källorna har reviderat denna uppgift till att nu enbart specificera att en olycka skett. Vi har sökt källorna och Amazon för att få information om det fortfarande rör sig om en arbetsplatsolycka eller ej.

Amazon Web Serivces är ett dotterbolag till den amerikanska e-handelsjätten Amazon som specialiserar sig på cloud-lösningar. Bolaget etablerades i Sverige under slutet av 2018 och har serverhallar på ett antal orter.

Eskilstuna-Kuriren (betalvägg) rapporterar nu att Fackförbundet Unionen stämmer Amazon på grund av vad förbundet anser vara en ogiltig uppsägning som skedde under 2019. Den anställde blev hemmavarande i fem månader efter en olycka och två månader efter hans återkomst valde arbetsgivaren att säga upp honom.

Bolaget hävdar att den anställde hade bristande kompetens och sade upp denne på grund av personliga skäl. Unionen å sin sida menar att uppsägningen saknar saklig grund och pekar på att den påstått bristande kompetensen aldrig påpekats för den anställde förrän vid uppsägningen. Vidare upprättades ingen handlingsplan och ingen omplacering diskuterades, detta trots att den anställde hade påpekat brister och flaggat för hög arbetsbörda. Av dessa anledningar stämmer den anställde nu Amazon genom Unionen och kräver ett skadestånd på 150 000 kr.

Eskilstuna-Kuriren har försökt nå Amazon för kommentarer utan framgång.