Banners och reklam kommer alltid vara en del av innehållet på SweClockers, men det betyder inte att det behöver vara av ondo. Hjälp oss att hjälpa dig att hjälpa oss att hjälpa communityt att hjälpa annonsörerna förstå vad SweClockers-communityt uppskattar för annonser och annonsörer.

Vad är en bra annons? Vad är en dålig annons? När uppskattar du en annons och när gör du det inte? Nu efterfrågas hela SweClockers-gemenskapens råd till oss som jobbar bakom kulisserna med att representera communityt mot annonsörerna. Vi har satt ihop en undersökning vars syfte är att utbilda sponsorer och annonsörer och täppa till glappet mellan vad annonsörerna tror att communityt gillar och vad du som är medlem här faktiskt uppskattar.

Ta dig till undersökningen här.

För att förtydliga handlar undersökningen om banners på SweClockers, inte om privatannonser på SweClockers Marknad. Resultatet kommer sammanställas och publiceras på SweClockers.

Är det saker som du inte kunde uttrycka i svarsalternativen i undersökningen är du varmt välkommen att hoppa in i den tillhörande forumtråden och göra din röst hörd.