I moderna datorer är SSD-lagring en av de bästa uppgraderingarna en användare kan göra, om datorn inte redan vid köptillfället är utrustad med en sådan det vill säga. Väsentligt snabbare laddningstider, icke-existerande söktider och avsaknad av rörliga delar är några av fördelarna en SSD-enhet har över mekaniska hårddiskar. Flashminnet som används i dessa enheter är dock känsligt för slitage över tid, där graden av känslighet beror på minnestypen.

I takt med att tillverkare paketerar fler bitar per minnescell kortas också minnescellernas livslängd ned. En SSD-enhet är dock ofta bestyckad med funktioner för analys av minneskretsarnas tillstånd, något användaren kan söka upp i tillhörande mjukvara. Det är dock lätt att glömma med lagringsenheter som används över lång tid, och Microsoft experimenterar just nu med ett system som varnar Windows 10-användare när SSD-slitaget börjar nå allvarliga nivåer.

Windows_SSD_DriveHealthToast.jpg

I ett inlägg på Windows-bloggen beskriver företaget nyheter i Windows 10 Build 20226, en testversion som för närvarande utvecklas i det experimentella utvecklarprogrammet Dev Channel. Funktionens syfte beskrivs kortfattat som att den låter Windows 10 övervaka tillståndet SSD-enheten rapporterar, och när detta når kritiska nivåer varnas användaren via en notisruta. När denna notisruta visas uppmanas användaren att omedelbart säkerhetskopiera SSD-enhetens innehåll.

Windows_DriveHealth-Cropped.jpg

Under sektionen "Drive health" visas statusuppdatering för SSD-enhetens temperatur, hur stor del av nödvändigt reservutrymme som återstår och hur stor del av dess förväntade livstid som återstår, angivet i procent. Värt att notera är att funktioner som utvecklas i Dev Channel inte garanterat inkluderas i de Windows-uppdatering som når slutanvändare.

Då SSD-lagringen rapporterar hälsotillstånd och att det är användbar information för slutanvändaren är det inte helt osannolikt att funktionen tar plats i framtida versioner av systemet. Det sker dock inte till nästa stora uppdatering av Windows 10 som anländer i oktober, och introducerar bland annat en justerad startmeny och att webbläsaren Edge kommer förinstallerad från start.

Skulle hälsokontroll av din SSD-lagring vara en välkommen funktion i Windows 10, eller använder du hellre leverantörens mjukvara för detta?