Den senaste tiden har Google och Apple mottagit skarp kritik riktad mot bolagens respektive mobila plattformar, med spelutvecklaren Epic Games som primär avsändare. Detta är dock långt ifrån första gången Android och IOS blir föremål för klagomål och utredningar. Med jämna mellanrum rapporteras att EU exempelvis bötfäller mobiljättarna eller tillsätter utredningar om företeelser såsom konkurrenshämmande metoder.

Nu skriver Financial Times (betalvägg) att EU snickrar på flera nya direktiv med de stora teknikföretagen i åtanke. En del handlar om ett krav på att användare ska ha möjlighet att avinstallera applikationer som tillverkarna skickar med sina enheter. Med Android i Google-skrud medföljer exempelvis bolagets webbläsare, röstassistent och andra tjänster, något företaget tidigare dömts för att dra konkurrensmässig nytta av.

Ett annat förslag under uppbyggnad handlar om att den data som exempelvis Google och Apple samlar in tack vare de egna operativsystemen eller de förinstallerade applikationerna. I dagsläget kan den exklusiva datan användas i kommersiellt syfte, via exempelvis skräddarsydd reklam. Om detta förslag röstas igenom menar EU att data som används i sådant syfte måste släppas fritt tillgänglig även för konkurrerande företag.

Avslutningsvis talas det om att bannlysa funktioner som i exempelvis sökresultat för Google Chrome lyfter Googles egna produkter högre än konkurrenternas alternativ. Hur de slutgiltiga förslagen formuleras och när de tas upp för omröstning återstår att se. Framtiden får också utvisa hur teknikjättarna anpassar sina produkter och tjänster för de eventuella förändringarna av spelreglerna.

Källa: Financial Times via Android Police

Läs mer om EU i tekniksvängen: