I början av året lämnade EU-domstolen in ett yttrande om att massövervakning av medborgare i unionens medlemsstater inte ska tillåtas. Argumenten löd då att individens personliga integritet och rättigheter bör stå över säkerhetsfrågor, och att utlämning av personlig data inte ska tillåtas ens vid frågor om nationell säkerhet.

Efter nära ett år av överläggningar fattas nu ett beslut i frågan, rapporterar CNBC. Beslutet och tillhörande domslut har sin grund i ett flertal stämningsansökningar av organisationerna Privacy International och La Quadrature du Net, vilka lyfter fram ett flertal fall där individens integritet kränks i Storbritannien, Frankrike och Belgien.

General and indiscriminate transmission or retention of traffic data and location data is against EU law. However, in situations where a member state is facing a serious threat to national security that proves to be genuine and present or foreseeable, that member state may derogate from the obligation to ensure the confidentiality of data relating to electronic communications.

I domslutet menar EU-domstolen att generell insamling av data som saknar riktad och motiverade parametrar är i konflikt med EU-lagar. Samtidigt som insamlingen klassificeras som olaglig lämnar domslutet också en öppen lucka för undantag, i de fall där ett allvarligt hot mot nationell säkerhet identifierats. I ett sådant fall tillåts medlemsstatens nationella säkerhetsorgan samla in elektronisk data om misstänkta hot.

Today’s judgment reinforces the rule of law in the EU. In these turbulent times, it serves as a reminder that no government should be above the law. Democratic societies must place limits and controls on the surveillance powers of our police and intelligence agencies.

While the Police and intelligence agencies play a very important role in keeping us safe, they must do so in line with certain safeguards to prevent abuses of their very considerable power. They should focus on providing us with effective, targeted surveillance systems that protect both our security and our fundamental rights. – Caroline Wilson Palow, Privacy International.

I ett uttalande menar Caroline Wilson Palow, juridisk chef hos Privacy International, att domslutet är ett viktigt budskap om att ingen nation eller stat ska stå över lagen. Hon menar också att demokratiska samhällen måste begränsa hur polis och underrättelsetjänster kan övervaka befolkningen, och att deras viktiga roll ska fokuseras på riktad och motiverad övervakning istället för massövervakning.

EU:s medlemsstater tillåts nu alltså inte massövervaka medborgare. De medlemsstater som vill få undantag vid fall av nationella säkerhetshot måste ha tillräckliga säkerhetsprotokoll på plats och övervakningen måste granskas av en domstol eller självständig myndighet.

Läs mer om EU-domstolen: