Videokonferenser har blivit vardagsmat för en stor del av världens befolkning under det olycksdrabbade året 2020, och många har blivit varse om den bristande kvalitet som ofta uppleves i princip oavsett vilken tjänst som används.

Nvidia hoppas råda bot på detta genom en teknik bolaget kallar Nvidia AI Video Compression, vilket är en del av Maxine-plattformen som erbjuder en rad förbättringar för videokonferenser. Med AI-assisterad komprimering påstår Nvidia att de kan kan reducera nödvändig bandbredd samtidigt som kvaliteten ökas markant.

Tekniken fungerar genom att förse systemet med en högkvalitativ bild av samtliga deltagare, där nyckelpunkter sedan placeras ut i ansiktet på deltagarnas bilder. Istället för att sända en konstant ström av bildrutor skickar systemet sedan endast keyframes varpå AI-algoritmen knyter ansiktsrörelser till den högkvalitativa originalbilden.

Förenklat kan tekniken liknas vid den som används i mobilapplikationer, där ett ansikte ersätts med en emoji-symbol, en tecknad figur eller kanske snarare så kallade "deep fake"-effekter. Men till skillnad från att försöka knyta dina ansiktsrörelser till en annan person kopplas här rörelserna till en högkvalitativ bild av dig själv.

Med hjälp av tekniken kan en enskild bildruta i en videoström reduceras från cirka 97 kilobyte till endast 0,1 kilobyte. Dock kräver keyframes mer utrymme och totalt talar Nvidia om en bandbreddsreducering om cirka 90 procent.

Givetvis är traditionell video med hög bandbredd fortfarande att föredra men för tjänster eller användare som bara har tillgång till låg bandbredd är förbättringarna desto större. Andra funktioner i Maxine-plattformen inkluderar automatisk översättning i realtid och uppskalning och reducering av videobrus. Du kan läsa ytterligare detaljer här.

Nvidia anger att molnplattformar från Google, Microsoft, Tencent, Oracle och Amazon får stöd för tekniken framöver. Några faktiska tjänster för videokonferenser med stöd för Nvidias AI-bearbetning har ännu inte avtäckts.