Regeringen presenterade under september 2019 ett förslag som innebär att även handlare utanför Sverige, men inom EU, ska betala kemikalieskatt från och med 1 oktober år 2020. Den unika svenska punktskatten har inneburit att svenska konsumenter betalar upp till 448 kronor mer för elektronikprodukter.

Skatten ämnar att minska användandet av farliga kemikalier i konsumentprodukter men har också kritiserats för att vara tandlös då förmågan för svenska aktörer och konsumenter att påverka internationella bolags massproduktion har ansetts vara begränsad.

Svenska aktörer i sin tur har hänvisat till den skeva konkurrenssituation som uppstår då de måste ta ut skatten från svenska kunder, till skillnad från andra EU-aktörer som säljer till privatkonsumenter i Sverige och helt sluppit att betala skatten.

Webhallens marknadschef Fredrik Lindblad berättar:

Vår ställning är att om internationella aktörer inte betalar kemikalieskatt (och även copyswede) så blir det utmanande att konkurrera på samma villkor mellan nationella och internationella aktörer.

Av skatteverkets hemsida att döma ser lagen ut att ha trätt i kraft trots att inga officiella uttalanden eller pressmeddelande skickats ut till media från regeringen. I samtal med SweClockers bekräftar Skatteverket att lagen trätt i kraft och är nu gällande, men att detta inte kommunicerats tydligt av regeringen.

skatt.png

Några som däremot uppmärksammat det är svenska handlare. Vissa av dem vi talat med ställer sig dock skeptiska till Skatteverkets och Tullverkets kapacitet att övervaka och driva in skatten från utländska aktörer, vilket skulle göra lagen tandlös. Webhallen ställer sig mer positiva men tror att det kan ta tid:

Givet att lagrådsremissen har trätt i kraft så tror vi fortfarande att det kommer att ta ett tag innan vi ser en effekt på marknaden då det historiskt sett gått en tid innan branschen fått info och hunnit anpassa sig.

Erik Wickman, VD hos Inet, ställer sig försiktigt positiv till effekterna men lyfter också tvivel runt Skatteverkets förmåga att driva in kemikalieskatten från utländska aktörer.

Den nya lagen innebär i teorin att förutsättningarna för jämlik konkurrens förbättras vilket är väldigt positivt. Hur Skatteverkets förmåga att verkställa indrivning och kontroll för utländska aktörer ser ut ställer jag mig dock frågande till.

Och kvar har vi ju Copyswede som fortfarande innebär en skev konkurrenssituation. Men detta bör vara ett bra steg på vägen, i teorin i alla fall.

Med tanke på att lagen inte ens kommunicerats tydligt trots att den enligt Skatteverket ska gälla från 1 oktober i år betvivlar undertecknad att utländska aktörer ens är medvetna om att de ska betala.

Läs mer om kemikalieskatten: