Den 1 oktober år 2019 stärktes svenska myndigheters möjligheter till digital övervakning av misstänkt kriminell verksamhet då den reviderade dataskyddslagen trädde i kraft. Med den på plats kan svenska myndigheter exempelvis läsa av e-post och krypterad chattkommunikation om misstanke om allvarligt brott föreligger. I ett nytt förslag vill riksdagens försvarsutskott utöka möjligheterna för Försvarets radioanstalt (FRA) att övervaka kommunikation inom Sverige, rapporterar SR Ekot.

I Sverige ansvarar myndigheten Försvarsdepartementet för landets militära försvar, och att ge säkerhetsfrämjande stöd till myndigheter och statliga organisationer. FRA rapporterar till Försvarsdepartementet och ansvarar för att bedriva signalunderättelsetjänst och ge stöd till säkerhetsarbete hos både myndigheter och statliga bolag. I dagsläget kan FRA övervaka kommunikation som sker mellan mellan svenska och utländska misstänkta.

Idag har vi en situation där en person som planerar ett terrorangrepp eller bedriver underrättelseverksamhet kommer in i Sverige och då måste FRA omedelbart avsluta sin signalspaning. – Pål Jonson, ordförande i riksdagens försvarsutskott

Just detta upplägg vill Moderater i riksdagens försvarsutskott ändra på, då det innebär att FRA måste avsluta signalspaningen så fort utländska parter i misstänkt kommunikation befinner sig inom svenska gränser. Som motivering till utökningen anger Moderaternas riksdagsledamot Pål Jonson, ordförande för riksdagens försvarsutskott, att hotbilden för terrorhot ökat samtidigt som det säkerhetspolitiska läget försämrats.

Inriktningen att det ska vara inriktat mot hot mot rikets säkerhet kvarstår ju. Sedan kan jag konstatera att det finns flera åtgärder för att säkra den personliga integriteten. Det kan det mycket väl behöva göras och det är därför som jag tycker att det ska vara en viktig komponent i en utredning om signalspaningslagen

På frågan om den föreslagna utökningen innebär integritetskränkning menar Pål Jonson att samma krav på att ett hot mot rikets säkerhet måste föreligga för att signalspaning ska beställas av FRA, där en domstol först godkänner beställningen och en myndighet i efterhand granskar FRA:s arbete. Pål Jonson öppnar dock upp för att integritetsskyddet kan behöva stärkas i samband med utökningen av FRA:s övervakningsmöjligheter.

Utöver expanderad signalspaning föreslår Moderaterna också att antalet inblandade myndigheter ska utökas, och utöver Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreslås även den föreslagna Myndigheten för psykologiskt försvar ingå. Myndigheten för psykologiskt försvar är tänkt att ansvara för att identifiera, analysera och utforma åtgärder för informationspåverkan, där utländska stater eller aktörer försöker påverka svenska intressen.

Man ska kunna se varifrån de här systematiska desinformationsoperationerna som riktas mot Sverige kommer. Då är det naturligt att man eventuellt öppnar upp för att de ska kunna inrikta signalspaning

En myndighet som arbetar med spårning och hantering av desinformation bör enligt Pål Jonson bestyckas med möjligheten att övervaka misstänkta utländska aktörer även om de flyttar inom Sveriges riksgränser. Syftet med förslaget är därför att att ge svenska myndigheter möjlighet att inrikta signalspaning mot misstänkt systematisk spridning av desinformation mot landets intressen.

Rapporten anger ingen tidsplan för när förslaget kan övergå till remiss, och på sikt röstas om att träda i laga kraft. SweClockers har sökt Pål Jonson om kommentar i frågan utan framgång.

Läs mer om nationell säkerhetspolitik: