Tidigare idag meddelade Post- och Telestyrelsen (PTS) vilka operatörer som godkänts för deltagande i höstens 5G-auktion. I samband med detta meddelade myndigheten också att operatörer som tilldelas 5G-licenser inte får bygga ut näten med teknik från kinesiska bolagen Huawei och ZTE. Beslutet fattas baserat på analyser från myndigheterna Försvarsmakten och Säkerhetspolisen (SÄPO), där den senare myndigheten nu förklarar resonemanget bakom beslutet.

Ett 15-tal stater bedriver olika former av säkerhetshotande verksamhet i Sverige och de senaste fem åren har detta intensifierats. Främmande makt lägger ner mycket tid, stora summor pengar, har omfattande tekniska resurser och många anställda som systematiskt angriper Sverige och svenska verksamheter – säkerhetspolischef Klas Friberg.

SÄPO beskriver att främmande makters underrättelseverksamheter har intensifierats på senare år, och att spionage och säkerhetshotande aktiviteter mot Sverige har nått en sådan nivå att det skadar rikets säkerhet. Sveriges regering och riksdag har konstaterat att framtida rikstäckande 5G-nät är för Sverige kritisk infrastruktur, och anses därför ha ett högt skyddsvärde. SÄPO och Försvarsmakten har tillsammans skapat en helhetsbild för säkerhetshotet som de svenska telekomnäten utsätts för, och dessa innefattar bland annat risk för manipulering, styrning eller otillåten kartläggning.

Kina utgör ett av de största hoten mot Sverige. Den kinesiska staten bedriver cyberspionage för att främja sin egen ekonomiska utveckling och utveckla sin militära förmåga. Det sker genom omfattande underrättelseinhämtning och stöld av teknologi, forskning och utveckling. Det här måste vi förhålla oss till när framtidens 5G-nät byggs. Vi kan inte kompromissa med Sveriges säkerhet

I motiveringen till varför just Huawei och ZTE utesluts från 5G-utbyggnaden menar SÄPO att Kina utgör ett av de största hoten mot svensk säkerhet, och att den kinesiska staten är ansvarig för systematisk stöld av teknik, forskning och utveckling. Myndigheten menar vidare att detta görs för att främja Kinas ekonomiska och militära utveckling, på andra länders bekostnad. SÄPO menar därför att det vore att kompromissa med landets säkerhet om kineiska telekombolag tillåts leverera utrustning till svenska 5G-nät.

Läs mer om 5G och säkerhetsfrågan: