Sökmotorgiganten Google är inte ovan till äventyr i rättssalarna, där bolaget på sistone stångats med främst Europeiska Unionen gällande bland annat prioritering av bolagets egna tjänster i både sök- och annonslistningar. På bolagets hemmarknad, USA, har företaget istället låtits verka under relativ stiltje, där den största plumpen i protokollet innebar att ändringar av Adsense genomfördes år 2013 utan formella anklagelser i samråd med handelskomissionen FTC.

Nu rapporterar The Verge att ingen mindre än landets justitieminister William Barr fått nog av Googles konkurrenshämmande hantering av sökningar och sökrelaterad annonsering, på vilka grunder Barr ämnar att stämma bolaget å den amerikanska statens vägnar. Det amerikanska justitiedepartementet menar att Google "upprätthåller sin status som Internets portvakt genom ett regelvidrigt system av exkluderande och sammanhängande affärsavtal som låser ute konkurrens".

Det stundande målet beskrivs av Reuters som det största på två decennium, där det senaste målet av jämförbar vikt var den amerikanska staten mot Microsoft år 1998. I fallet Google år 2020 har åklagare på både federal och delstatlig nivå bidragit till fallets grundsten – förutom det federala fallet har även elva amerikanska delstater lämnat in separata stämningsansökningar mot Google.

Så sent som under juli månad försvarade Googles VD Sundar Pichai bolagets agerande under den amerikanska kongressens förhör gällande konkurrenshämmande akvititeter i teknikbranschen. "När jag leder företaget fokuserar jag på att ge användare vad de vill ha", menade Pichai.

Googles aktie steg närmare en procent på nyheten, främst till följd av tvivel på marknaden kring huruvida den amerikanska rättsapparaten kommer komma till skott med fallet.

Läs mer om konkurrensbrott inom teknik: