I USA förhandsröstar medborgare för närvarande om det kommande presidentvalet, där själva valdagen är den 3 november år 2020. Inför såväl detta som föregående val har vilseledande information på internet och åsiktspåverkan av såväl nationella internationella aktörer varit på agendan, och detta vill open source-organisationen Mozilla belysa med kampanjen "unfck the internet".

mozilla-unfck-the-internet-4.jpg
mozilla-unfck-the-internet-5.jpg
mozilla-unfck-the-internet-6.jpg

Att upplysa om vilseledande informationsspridning är blott ena sidan av kampanjens mynt, då Mozilla tidigt på kampanjsidan uppmanar besökare att välja organisationens egen webbläsare Firefox och även den egna kuraterade innehållstjänsten Pocket. Efter den inledande egenreklamen lyfter kampanjsidan vidare frågan om hur Facebook-grupper är en grogrund för vilseledande information, och uppmanar besökare att skriva på en namninsamling om att Facebook ska pausa grupprekommendationer till dess att det amerikanska valet är över.

Efter detta fortsätter en viss egenreklam då Mozilla föreslår att användare installerar Firefox-tilläggen Ad Observer och Facebook Container. Den förstnämnda låter användaren dela politisk reklam till en central databas, där syftet är att allmänheten ska kunna få en översikt över politisk reklam och därigenom kunna avgöra om politiker sprider falsk eller missledande information.

Tillägget Facebook Container ska precis som namnet antyder isolera Facebook från dina aktiviteter på internet, en sysselsättning det sociala nätverket enligt Mozilla ägnar sig åt vare sig användaren har ett Facebook-konto eller ej. Med Container-tillägget ska Firefox enligt uppgift stoppa alla spårningsförsök från Facebook. Andra rekommendationer innefattar tillägget Regretsreporter, som låter dig rapportera oönskade relaterade videoklipp på Youtube.

Om du bortser från Mozillas egenreklam, vad tycker du om att webbläsaren kuraterar innehåll åt dig? Och borde sociala medier uppmanas att pausa rekommenderat innehåll under politiska val?