AMD går affärsmässigt som tåget, vilket inte minst skymtades under bolagets föregående kvartalsrapport där årets andra kvartal avhandlades. Framgångarna firas bland annat genom jätteaffär med uppköp av Xilinx. Perioden april-juni är generellt sett inte årets starkaste kvartal, det till trots stod AMD då för sitt näst bästa kvartal någonsin. Nu är det istället dags för AMD att avtäcka rapport för årets tredje kvartal, där bland annat en rekordomsättning kan skönjas.

Q3 2020

Q3 2019

Årsbasis

Q2 2020

Kvartalsbasis

Omsättning ($B)

$2,801

$1,801

+ 56%

$1,932

+ 45%

Bruttomarginal

44%

43%

+ 1pp

44%

± 0

Driftkostnader ($M)

$781

$591

+ 32%

$675

+ 16%

Rörelseresultat ($M)

$449

$186

+ 141%

$173

+ 160%

Nettoinkomst ($M)

$390

$120

+ 225%

$157

+ 148%

Vinst per aktie

$0,32

$0,11

+ 191%

$0,13

+ 146%

På årsbasis lyckades AMD öka sin omsättning med exakt 1 miljard USD – eller en ökning om 56 procent, från 1,801 miljarder USD till 2,801. Jämfört med årets andra kvartal representerar det istället en ökning om 45 procent eller närmare 900 miljoner USD. Även parametrarna nettoinkomst samt vinst per aktie visade på glädjesiffror, där ökningar kring 200 procent noterades på årsbasis.

Enligt bolagets rapport kan det starka resultatet tillskrivas högre omsättning i samtliga segment, medan förbättringen i bruttomarginal på årsbasis i första hand beror på ökad försäljning av processorer i serierna Epyc och Ryzen. Vidare noterar AMD att segmentet Computing and Graphics stod för omsättning i ordningen 1,67 miljarder USD, där försäljning av grafikkretsar tappade på årsbasis, men ökade på kvartalsbasis.

Gällande konsumentprocessorer sjönk det genomsnittliga försäljningspriset på årsbasis, tack vare en större andel sålda kretsar för bärbart bruk i "Renoir"-serien. På kvartalsbasis ökade istället samma siffra, tack vare fler sålda high end-processorer jämfört med årets andra kvartal. Samma mönster kan skönjas på grafiksidan, med ett tapp på årsbasis men en ökning på kvartalsbasis.

Divisionen Enterprise, Embedded and Semi-Custom var istället kvartalets frälsare för bolaget, där resultatet 1,13 miljarder USD innebar en ökning om 116 procent på årsbasis samt 101 procent på kvartalsbasis. Hit räknas processorerna till kommande Playstation 5 samt Xbox Series X/S, vars försäljning med största sannolikhet inletts på allvar under årets tredje kvartal.

Inför årets avslutande kvartal räknar AMD med ännu ett rekordresultat om cirka 3 miljarder USD, med marginalen ± 100 miljoner USD. Anledningen till bolagets optimism är dess Ryzen 5000-processorer, ökad försäljning av både Epyc- samt semi-custom-processorer, samt "growing customer momentum" vilket översatt från affärsspråk betyder julförsäljning. Klart är att bolaget inte väntar sig någon större finansiell effekt av den stundande lanseringen av grafikkort i Radeon RX 6000-serien.

Läs mer om AMD: