Det är sannolikt ingen överraskning att svenskars betalvanor har rört sig allt mer i en digital riktning de senaste åren. Trots att digitala betalningar har passerat kontanta varianter har det inte handlar om ett stort övertag. Enligt Riksbankens årliga rapport om svenskarnas betalvanor är det år 2020 som digitala betalmetoder som Swish till slut lämnar de analoga betalmetoderna i kölvattnet.

Svenskabetalningar-6.jpg

Enkätsvar på frågan "Vilka betalningssätt har du använt de senaste 30 dagarna?".

Svenskabetalningar-2.jpg

I rapporten framkommer det att endast 9 procent av de tillfrågade anger att de använt kontanta betalmetoder vid sitt senaste köp i butik. Jämförelsevis var samma siffra 13 procent år 2019, och för ett årtionde sedan angav 39 procent kontant betalning i butik. När fokus skiftar till betalningar i största allmänhet seglar den mobila betalmetoden Swish om kontanterna med rejäl marginal.

För två år sedan angav 62 procent av de tillfrågade att de använt Swish för betalningar under de senaste 30 dagarna, där andelen för kontanter låg strax under på 61 procent. I år växer gapet markant och nu anger hela 75 procent att Swish använts för köp under den gångna månaden, medan kontantköp sjunker till 50 procent. En av de stora anledningarna till ökningen är att den äldre befolkningen i allt större utsträckning börjat anamma digitala betalningar.

Svenskabetalningar-5.jpg
Svenskabetalningar-3.jpg
Svenskabetalningar-4.jpg

Åldersgruppen 65 år och uppåt är dock fortsatt den som använder digitala betalmedel minst, och 54 procent av den äldre demografin är negativt inställd till att kontant betalning försvinner. En annan stor orsak till ökade digitala betalningar är den rådande pandemin runt COVID-19, som inneburit att en stor del av befolkningen inte rört sig ute i butiker och istället använt digitala betalmetoder i hemmet.

Ytterligare statistik i rapporten innefattar att svenskar i allt större utsträckning använder kontaktlösa betalningar och "blippar" telefoner eller smarta klockor i butik. Nära 60 procent av kortbetalningarna sker kontaktlöst, vilket har ökat snabbt då siffran låg på 42 procent under januari månad i år. En potentiell orsak till detta är att gränsen för kontaktlösa betalningar höjdes från 200 till 400 kronor, detta i kölvattnet av COVID-19 där fysisk kontakt med betalterminaler inte har varit önskvärt.

Riksbankens rapport finns att läsa i sin helhet på en startsida, indelad i sektioner. Här finns också uppgifter om säkerhet runt betalningar i Sverige, samt uppgifter om hur Riksbanken anpassar sig efter en omvärld i förändring. Ett av dessa spår är den tidigare rapporterade testpiloten runt en nationell e-krona.

Hur betalar du för dig i dagsläget? Är kontanter fortfarande närvarande eller har du helt tagit steget över till de digitala betalningarnas värld?