Så sent som i oktober år 2020 beslutade Post- och telestyrelsen, PTS, att utrustning från de kinesiska bolagen Huawei och ZTE utesluts ur utbyggnaden av 5G-nätverk på säkerhetsgrunder. Det hela utvecklades snabbt till en härva där bland annat Kinas ambassadör, Gui Congyou, gick ut och hotade med hämndsanktioner mot exempelvis Ericsson på den kinesiska marknaden.

Nu meddelar Huawei Sverige att bolaget inte har kastat in handsken, utan väljer att dra ärendet till domstol. Föga förvånande anser bolaget att beslutet att utesluta bolaget ur 5G-nätverket har baserats på felaktiga grunder och antaganden från Säpo och försvarsmakten. Vidare hävdar Huaweis nordenansvarige Kenneth Fredriksen att man inte fått en diskussion till stånd med berörda myndigheter vare sig innan eller efter beslutet.

Vi, liksom resten av telekomindustrin, blev vilseledda att tro att beslutet skulle grunda sig i fakta och tekniska standarder. Istället vilar beslutet på felaktiga antaganden och trots att vi är en direkt påverkad aktör blev vi inte tillfrågade, granskande eller fick chansen att adressera några ”säkerhetsfrågor” innan PTS tog sitt beslut, vilket är i strid med både EU-rätten och svensk rätt. – Kenneth Fredriksen, Huawei

Klas Friberg på Säpo ser det hela annorlunda, enligt TT. Likt tidigare motiverar han Huaweis uteslutning med att kinesiska bolag enligt Säpo bedriver omfattande spioneri å den kinesiska statens vägnar, och att Tre, Tele2 samt Telenor nyttjar Huaweis hårdvara i nätverket. "Det är operatörerna som i sina ansökningar angett vilka leverantörer de arbetar med, och därför har vi specifikt kunna peka ut två bolag. Det hade kunnat vara andra leverantörer".

Huaweis överklagan bygger på att bolaget anser att uteslutningen bryter mot EU-rätt, och kommer behandlas i förvaltningsrätten.

Läs mer om Huawei och 5G: