Hårdvaruhösten 2020 är ovanligt fullspäckad med stora nyheter, såsom Geforce RTX 3000 och AMD Ryzen 5000 och stundande lanseringar. Gemensamt för de båda är låg tillgång, med långa väntetider som följd. Medan andra väntar har enstaka fått tag på dessa produkter och har av olika skäl valt att sälja dess vidare på SweClockers Marknad, något som fått medlemmar att reagera.

§ 3.3 Annonsören måste ha direkt tillgång till den utannonserade varan. Försäljning av orderbekräftelser får därmed inte äga rum. Detta inbegriper även köplatser och förhandsbokningar av ännu ej lanserade produkter.

För att möta detta har SweClockers redaktion sett över reglerna och i samråd med moderatorerna tagit fram två nya regler. Den ena berör medlemmar som säljer orderbekräftelser, förhandsbokningar, köplatser och dylikt. Den andra avser att förbjuda systematisk försäljning av bristvaror i större skala.

Från den 11 november är det inte tillåtet av medlemmar att sälja orderbekräftelser, förhandsbokningar, köplatser och dylikt på SweClockers Marknad. I praktiken innebär det att annonsören måste ha direkt tillgång till den utannonserade varan, vilket i fallet hårdvara innebär att inneha produkten fysiskt.

§ 3.4 Storskalig och/eller systematisk försäljning av bristvaror som köpts in och säljs till ett högre pris är inte tillåtet på SweClockers marknad och medför omedelbar avstängning. Det här innefattar inte individer som annonserar enstaka produkter.

Att utnyttja bristsituationer och systematiskt sälja vidare bristvaror till överpriser kallas i folkmun scalping. Fenomenet scalping är i vår mening inte synonymt med enskilda individer som säljer en enstaka produkt. När det kommer till produktlanseringar där tillgången är låg är det inte ovanligt att privatpersoner är snabba med inköp, men också att de ångrar sig efter köp och därför väljer att sälja den vidare och detta är inte förbjudet.

Annonser som skapats innan dessa nya regler kommit på plats den 11 november kommer att få ligga kvar. Nya annonser som skapas med innehåll av denna karaktär efter den 11 november kommer hädanefter att plockas ned.