Det har varit många turer för den krisande elektronik- och prylkedjan Teknikmagasinet, som så sent som juni 2019 genomgick rekonstruktion med stor nysatsning på bland annat mobilreparation. Kort därefter i januari 2020 försattes kedjan i konkurs, men förvärvades i sista stund av Ambia Trading Group och levde vidare.

Nu rapporterar Computer Sweden att Teknikmagasinet åter står vid ruinens brant. Detta till följd av att Ambia, som numera heter Ambience Group AB, hamnat i en ekonomisk kris. Under hösten har bolaget sökt om rekonstruktion, något som nu stoppas av Kalmar tingsrätt som beslutat att rekonstruktionen ska avbrytas omedelbart.

Rekonstruktören har inte lämnat några närmare upplysningar om hur en finansiering av en ackordsuppgörelse ska gå till och om vilken omsättning som finns i Ambience samt hur verksamheten ska förändras så att den åter kan bli lönsam. [...] Vid en samlad bedömning anser tingsrätten att syftet med rekonstruktionen inte kan antas bli uppnått varför rekonstruktionen ska upphöra

Att Kalmar tingsrätt beslutat om ett omedelbart stopp tillskrivs att Ambience inte kunnat redovisa för hur en rekonstruktion ska vända verksamheten. En konkurs av koncernen skulle innebära att 500 anställda förlorar jobbet.

I en skrivelse till domstolen uppger Ambience Group AB:s VD, Marcus Andersson, att förhandlingarna med långivare går bra. Samtidigt anser han att tingsrättens beslut om avbruten rekonstruktion på ett "mycket påtagligt sätt ökar risken" för koncernen måste vidta nödvändiga åtgärder för att fortsätta driva verksamheten.