Vikbara telefoner är återigen i ropet efter att ha minskat drastiskt i popularitet vid marknadens övergång till smarta enheter. Än så länge är det en nischad marknad med endast ett fåtal aktörer, om än namnkunniga sådana, såsom Microsoft, Samsung och Motorola. Nu framkommer dock rapporter om att det enskilt största namnet i branschen, Apple, överväger att äntra marknaden med sin egna vikbara modell med säljstart under år 2022.

Rapporterna kommer enligt 9to5mac från Economic Daily (kinesiska) och gör gällande att underleverantörerna Foxconn och Nippon Nippon bjudits in att skicka utrustning som från Apple-håll ska utvärderas över 100 000 vikningar. Föga förvånande fokuseras det preliminära kvalitetsarbetet på konstruktionens svagaste punkt, gångjärnen.

In the past, the number of folding tests for laptop hinges was about 20,000 to 30,000, and those with better specifications were up to 50,000. However, the test for mobile phones requires more than 100,000, and the specifications are more stringent. It is generally expected that the first foldable iPhone will use hinges [from] Taiwanese manufacturers such as Nippon Nippon, which has cooperated highly with Apple in the notebook business in the past […]

Vidare rapporteras valet av skärmteknik för en kommande vikbar Iphone fortsatt vara oklar. Enligt 9to5mac står valet mellan OLED och Micro LED, där Apple uppges ha investerat i den senare tekniken alltsedan år 2018, för att kunna minska dess beroende av externa skärmleverantörer. Där exempelvis Samsung tidigare visat upp gigantiska Micro LED-paneler för TV-bruk kan Apple från och med dag ett istället ha fokuserat på att ta fram paneler i passande storlekar för mobiltelefoner.

Läs mer om Apple: