I samband med att Post- och telestyrelsen (PTS) presenterade deltagare i den svenska auktionen om 5G-licenser meddelade myndigheten också att kinesiska telekomjätten Huawei stängs ute som teknikleverantör. Förbudet följer att USA stängt ute Huawei från nationella nätverk på grund av säkerhetsrisker bolagets teknik uppges medföra.

PTS förbud mot Huawei-teknik har dock temporärt upphävts av Förvaltningsrätten i Stockholm i väntan på att en överklagan mot förbudet prövats i domstol. Nu får det kinesiska bolaget oväntat stöd från svenska konkurrenten Ericsson, vars VD Börje Ekholm i samtal med Financial Times (betalvägg) uttrycker ogillande om förbudet. Hans invändningar riktas specifikt mot att det svenska förbudet inte går i linje med öppen och fri konkurrens.

For Ericsson and Sweden, we’re built on free trade. We’re built on the opportunity to trade freely [...] From my perspective it is important that we have open markets and free competition.

Börje Ekholm menar att det svenska förbudet inte stämmer överens med EU:s riktlinjer för säkra 5G-nätverk, vilka definierar både säkerhetsfrågor och fri konkurrens. Börje Ekholm anser att EU:s riktlinjer är sunda och att svenska myndigheters beslut om förbud är en egen tolkning av riktlinjerna som inte följer vad de definierar. Han konstaterar vidare att mobila nätverk är en viktig säkerhetsfråga, och att det är en fråga som kommer bli allt viktigare med tiden.

Utöver invändningar mot fri konkurrens menar Börje Ekholm också att den senarelagda auktionen också försenar utrullningen av 5G-nätverk i Sverige. På frågan om varför Ericsson väljer att ge stöd till en av bolagets största konkurrenter påpekar Financial Times att det svenska bolaget har stor närvaro på den kinesiska marknaden, och att företaget därför vill distansera sig från det svenska Huawei-förbudet.

I belong in that category that believes competition makes us longer term a better company. It may be painful shorter term but longer term it drives us to be more innovative and make better products for our customers.

Börje Ekholm lyfter dock att konkurrensen till trots har Ericsson samarbetat med Huawei om olika industristandarder, och att en hälsosam konkurrens är bäst för branschen i det långa loppet. Intervjun avslutas med att Börje Ekholm konstaterar att Europa riskerar att hamna efter i utvecklingen som resultat av försenad 5G-utrullning, något som kommer straffa medlemsländernas ekonomi.

Den ursprungliga planen var att den svenska 5G-auktionen skulle gå av stapeln den 10 november år 2020. Som följd av det upphävda förbudet har PTS skjutit auktionen på framtiden utan fastslaget nytt datum.

Läs mer om Huawei och 5G: