De allra flesta förknippar Nvidia helt med grafikkort, men bolaget har sedan lång tid tillbaka diversifierat verksamheten. Medan traditionella Geforce-grafikkort för spelande är en fortsatt betydande del för Nvidia har satsningar inom datacenter burit frukt. Under årets andra kvartal gick datacenter rentav om Gaming-divisionen i intäkter.

Q3 2021*

Q3 2020*

Q2 2021*

Intäkter

4,726 miljarder

3,014 miljarder

3,866 miljarder

Rörelsevinst

1,398 miljarder

927 miljoner

651 miljoner

Nettovinst

1,336 miljarder

899 miljoner

622 miljoner

Bruttovinst

62,6%

63,6%

58,8%

* Sifforna redovisas som år 2021 då Nvidia har brutet räkenskapsår.

Nu presenterar Nvidia siffrorna för årets tredje kvartal. För perioden räknar Nvidia in intäkter på 4,73 miljarder USD, upp hela 57 procent jämfört mot samma period föregående år. Detta är även ett rejält lyft om 22 procent på kvartalsbasis, där bolaget under kvartal två drog in 3,89 miljarder. Bruttomarginalen för kvartalet landade på 62,6 procent, upp från 58,8 procent förra kvartalet och ned något från 63,8 procent på årsbasis.

NVIDIA is firing on all cylinders, achieving record revenues in Gaming, Data Center and overall. The new NVIDIA GeForce RTX GPU provides our largest-ever generational leap and demand is overwhelming. NVIDIA RTX has made ray tracing the new standard in gaming. [...] We are continuing to raise the bar with NVIDIA AI. Our A100 compute platform is ramping fast, with the top cloud companies deploying it globally. – Jensen Huang, VD och grundare av Nvidia

Till skillnad från andra kvartalet där divisionen Data Center stod för den största delen är det Gaming som tog täten. Speldivisionen stod för 2,27 miljarder av intäkterna, vilket är 37 procent upp både på års- och kvartalsbasis. Vidare drog delen Professional Visualization in 236 miljoner, upp 16 procent jämfört mot förra kvartalet och 27 procent på årsbasis.

Att Gaming gick om Data Center betyder inte att den senare gick dåligt. Intäkterna för tredje kvartalet landade på 1,90 miljarder, upp 8 procent mot andra kvartalet och hela 162 procent på årsbasis. En del som går mindre bra är satsningen på bilar, Automotive, med intäkter på 125 miljoner. Det är visserligen ett lyft på 13 procent från andra kvartalet, men en nedgång med 23 procent på årsbasis.

Den kraftiga tillväxten för traditionella grafikkort tillskrivs inte helt oväntat av lanseringen av Geforce RTX 3000-serien med arkitekturen Ampere, som enligt Nvidias VD Jensen Huang levererade det största prestandalyftet någonsin med "överväldigande efterfrågan" som resultat. På datacenter-sidan ligger tungvikten på beräkningskortet A100, som omfamnas allt mer av bolag som verkar i molnet och inom artificiell intelligens (AI).

För fjärde kvartalet 2020 räknar Nvidia med intäkter på 4,80 miljarder USD, plus-minus 2 procent. Bruttomarginalen beräknas till 62,8 procent, att jämföra mot dagens 62,6 procent.

Läs om Nvidias senaste lanseringar: