"The majority of the applications that will drive the next wave of innovation will be services, not applications that run on the desktop. The real innovation is occurring in the network and the network services." och pekar på företag som Google, eBay och Amazon som exempel.

Han fortsätter med att prata om Internet som ett socialt fenomen och att många hellre vill ha tillgång till Internet och dess tjänster än desktopprogram. Kan detta stämma?

Läs mer på ZDNet.