Trots att de båda ser väldigt olika ut till det yttre delar spelkonsolerna Playstation 5 och Xbox Series X en hel del interna egenskaper. De nyttjar båda hårdvara från AMD i form av arkitekturen Zen 2 för processordelen, och RDNA 2 för grafikdelen. Hårdvarans kylarlösning har också utformats för att göra sitt jobb utan att nå de höga ljudnivåer som föregående generation gjorde sig skyldig till – något som särskilt var fallet med Sonys Playstation 4 Pro.

Av inledande tester att döma har båda företagen lyckats väl med uppgiften, men enligt en undersökning från teknikpublikationen Gamers Nexus (Youtube) kan Playstation 5 dras med ett potentiellt problem sett till kylning. Gamers Nexus har gjort avläsningar på olika delar av spelkonsolens luftutflöde samt de olika komponenterna på systemkretsen (SoC). Samtliga avläsningar visar på god kylningsförmåga, med undantag för en sektion av minneskretsarna för systemets gemensamma primär- och grafikminne.

PS5_temps-1.jpg

Playstation 5 bestyckas med 16 GB GDDR6-minne, vilket utgörs av minneskretsar fördelade över och under delen av systemkretsen som huserar processor- och grafikdel. Gamers Nexus noterar att den övre delen av minneskretsarna som täcks av spelkonsolens stora kylfläns håller låga temperaturer även under tung belastning. De nedre minneskretsarna blir däremot väldigt varma, med högsta uppmätta temperaturer runt 93° Celsius.

PS5_sysmem2.jpg

Minnesleverantören Micron anger en högsta rekommenderad temperatur om 105° Celsius för bolagets GDDR6-minne. Det innebär att den nedre uppsättningen minneskretsar arbetar farligt nära högsta lämpliga värmenivå, något som kan påverka minneskretsarnas livslängd. En högsta rekommenderad temperatur innebär inte att teknikleverantören rekommenderar att kretsarna körs vid så höga temperaturer konstant, och ju närmare denna gräns temperaturerna sträcker sig desto större blir slitaget över tid.

Under Gamers Nexus test uppmättes temperaturer i rummet till mellan 21,9 och 23,2° Celsius. Det innebär att användare vars rumstemperaturer når högre höjder än så kan nå eller överstiga de rekommenderade temperaturerna för Microns minneskretsar. Om Playstation 5-enheten dessutom placeras i ett utrymme med undermåligt luftflöde förvärras situationen ytterligare. Det förefaller vara en underlig miss om Sony inte tänkt på problemet, och det kan vara så att företagets design räknat med höga temperaturer för minneskretsarna.

Sony har i dagsläget inte uttalat sig i frågan, och det är svårt att sia om det kommer bli ett utbrett problem över tid eller om det är mycket uppståndelse över ingenting. I väntan på utlåtande från Sonys håll får tiden helt enkelt utvisa om det är ett problem eller ej.

Läs mer om Playstation 5: