Vissa tekniska lösningar är så smidiga och fundamentala att det kan vara svårt att föreställa sig vardagen utan den. Betalningssystemet Swish är sannolikt en sådan given del för många, då det sedan introduktionen i december år 2012 blivit en grundpelare för såväl överföringar mellan individer som betalsystem för företag och evenemang. Swish är dock begränsat till Sverige och den som vill betala utomlands får förlita sig på analoga betalkort.

Till exempel möjliggör en sådan här infrastruktur att Swish skulle kunna användas i Danmark. Vi tar inte över det Swish eller andra gör, men vi lägger en bottenplatta och sedan kan tjänsteleverantörerna använda den infrastrukturen. – Lars Sjögren, VD P27

Det kan dock bli ändring på detta framöver då ett flertal nordiska storbanker bildat det gemensamma bolaget P27, rapporterar Computer Sweden. Målet med P27 är att ta fram ett gemensamt betalsystem för samtliga nordiska länder som banker och företag kan använda för att utveckla egna tjänster likt Swish. Ett gemensamt betalsystem låter länderna använda olika tjänster och samtidigt vara kompatibla med varandra.

Som det är i dag är de nuvarande betalningsplattformarna olika, gamla och ostandardiserade. Det fungerade när man skulle betala hyran en gång i månaden, men det fungerar inte längre. Kontantdöden har gjort att vi måste ha en god digital infrastruktur för att säkra stabiliteten. I en värld där betalningar bara ska flyta på finns det ett stort värde i att standardisera och uppnå skalfördelar.

Det gemensamma betalsystemet ska dock inte bara ge nordiska medborgare möjlighet till betalningar sinsemellan. Systemet P27 föreslår ska också göra det möjligt att upprätta autogirobetalningar mellan företag och invånare inom de nordiska länderna. dagsläget finns åtta olika betalningsplattformar i Norden, och detta vill P27 ersätta med en enda gemensam betalmetod.

En annan fördel med en gemensam betalplattform är enligt P27 att det blir lättare att motarbeta penningtvätt och andra finansiella bedrägerier. Moderna verktyg som artificiell intelligens och maskininlärning kan användas på digitala betalsystem för att upptäcka misstänkt aktivitet. När dessa analyser kan utföras på transaktioner i samtliga nordiska länder ökar också effektiviteten i vilka utbredda bedrägerier som upptäcks.

P27 etablerades så nyligen som år 2018. Gemensamma ägare är Nordea, Handelsbanken, SEB, OP Financial Group och Danske Bank. Utöver detta ingår även svenska Klarna som bank som pilotprojekt. P27 har nyligen också förvärvat Bankgirot som hanterar betalningar i Sverige om 73 miljarder kronor dagligen. Detta förvärv inväntar godkännande av EU:s konkurrensmyndigheter.

Vi har mycket kontakt med Riksbanken bland annat om e-kronan. De ser ett stort behov av en digital valuta, och de ser oss som en viktig aktör på marknaden. Men dialogen pågår och vi får se var det landar.

En annan stor satsning är att P27 ingått samarbete med Mastercard som huvudleverantör för betalningar, där Mastercard bygger datacenter i Norden som ska användas för det gemensamma systemet. Att P27 siktar brett illustreras också av att projektet utforskar ett framtida samarbete med Riksbanken om den föreslagna e-kronan. Gällande de ständigt aktuella kryptovalutorna menar dock Lars Sjögren att det inte är ett område P27 utforskar, då företagets fokus är helt inställt på nationella betalningsmedel.

Målsättningen är att P27:s nordiska betalsystem ska gå i skarp drift i slutet av år 2021.

Läs mer om betalmetoder: