Huaweis flitigt rapporterade bekymmer med amerikanska handelsrestriktioner under det senaste året har dels handlat om bolagets mobiltelefoner och dels företagets nätverksteknik runt 5G. Det amerikanska ifrågasättandet har spridit sig internationellt, vilket fått flertalet länder diskutera och införa förbud mot Huaweis 5G-teknik, däribland Sveriges pausade förbud. Gällande det svenska förbudet fick Huawei nyligen oväntat stöd från svenska 5G-aktören Ericsson.

I sitt stöd för den kinesiska konkurrenten menade Ericssons VD Börje Ekholm att ett förbud mot Huawei hämmar fri konkurrens och försenar utbyggnaden av 5G-nätverk. I de tillhörande rapporterna gjorde analyser gällande att Ericssons stöd kan motiveras av att den kinesiska marknaden är viktig för bolagets 5G-verksamhet. Dessa spekulationer får vatten på sin kvarn när Ericsson växlar upp prognosen för antalet förväntade 5G-användare till slutet av år 2020, rapporterar Reuters.

What has fuelled the growth is China, and that is driven in itself by a strong strategic national focus on 5G in China. – Fredrik Jejdling, Ericssons chef för nätverksdivisionen

Ericssons tidigare prognos för antalet 5G-användare till årets slut låg på 190 miljoner internationellt. Företagets revidering av prognosen ökar istället antalet till 200 miljoner 5G-användare, och den kinesiska marknaden väntas stå för 80 procent av det totala antalet användare. Enligt Fredrik Jejdling, Ericssons chef för nätverksdivisionen, kommer ökningen från ett ökat fokus på just 5G-nätverk i Kina.

I bolagets rapport om mobilitet för år 2020 noterar Ericsson också att pandemin runt COVID-19 spelat en stor roll för ökningen i användning av mobila nätverk. Fredrik Jejdling noterar också att ungefär 15 procent av världens befolkning, motsvarande cirka 1 miljard människor, bor i områden som potentiellt sett kan täckas av 5G-nätverk mot årets slut. Vidare prognoser anger 3,5 miljarder 5G-användare till år 2026, då 50 procent av all mobiltrafik väntas ske över 5G.

Utöver att Ericsson röner stora framgångar i Kina väntas bolagets 5G-teknik också växa internationellt där Huaweis teknik tidigare varit vanligt förekommande. Det svenska såväl som brittiska förbudet innefattar också att Huawei-teknik ska avlägsnas från nätverken över tid, där Ericsson och finska Nokia är troliga kandidater som ersättare. Den svenska 5G-auktionen om frekvensbanden 2,3 GHz och 3,5 GHz har pausats i väntan på att Huaweis överklagan avhandlats i domstol.

Det svenska förbudet mot Huaweis 5G-teknik infördes i samband med att myndigheten Post- och telestyrelse (PTS) meddelade vilka fyra svenska operatörer som godkänts för deltagande i 5G-auktionen. Förbudet kom på inrådan från Säkerhetspolisen och Försvarsmakten, men upphävdes efter att Huawei överklagat beslutet.

Läs mer om handelstvisten runt Huawei och 5G: