Talesättet "det är inte lätt när det är svårt" kan appliceras på de kunder som inhandlat strålningsskyddande metallbur hos Amazon. Produkten i fråga är en så kallad "faraday-bur", vilken reducerar elektromagnetisk strålning från det som huserar innanför dess väggar. Produktsidan hävdar att buren tar bort så mycket som 95 procent av skadliga radiovågor från Wifi-routern.

FaradayCage-3.jpg

Bland de kunder som köpt buren i fråga rapporteras försämrade radiosignaler och nätverksprestanda, och frågor ställs om det är en bieffekt av den reducerade strålningen. Användare som kommer med svar är snabba med att påpeka att det är själva syftet med faraday-buren, att reducera signalernas styrka vilket ligger till grund för hastigheter i nätverket.

FaradayCage-4.jpg

Andra kunder undrar om reduceringen av signaler kan försämra Wifi-täckningen i hemmet, vilket också bekräftas som tämligen givet av andra användare. Vidare funderingar gäller hålet på burens sida, och huruvida detta motverkar strålningsskyddet eller ej. Även detta får svar där andra användare presenterar kreativa lösningar på problemet, som innefattar bland annat att applicera aluminiumtejp över hålet och runt sladdarna.

Utöver kritiken mot nätverksprestanda uppger ett flertal användare sig vara ytterst nöjda med den strålningsreducerande buren, och säger sig äntligen kunna sova gott och upplever att problem med huvudvärk om nätterna försvunnit med buren på plats.