Företeelsen att betala med kontanter blir alltmer sällsynt, i takt med att alternativ som Swish ser stark ökning i flera åldersgrupper – något Riksbankens rapport från oktober månad fördjupar sig i. Nyligen har flera nordiska storbanker också gått samman i ett projekt för att skapa en gemensam betalningsplattform, som kan öppna för Swish-liknande lösningar över Nordens landsgränser.

Med den snabba utvecklingen i åtanke ser även regeringen behovet av att hålla jämna steg, men även att finna en rimlig plats för svenska staten på betalningsmarknaden. Därför meddelar nu finansmarknadsminister Per Bolund att regeringen tillsätter en utredning i frågan. På agendan för uppdraget syns att kartlägga nuläget och spå i framtiden för betalningsmarknaden, där behovet av den digitala valutan e-kronan ska ses över.

Riksbankens e-krona ska bland annat tillåta digital betalning med kort samt enheter som telefoner och klockor, där argument som den sjunkande kontantanvändning och en lämpligheten för valutan även vid krissituationer lyfts fram. Sedan ett år tillbaka arbetar konsultbolaget Accenture på uppdrag av Riksbanken med att ta fram en testplattform för lösningen.

För finans- och betalningsmarknaderna är den snabba tekniska utvecklingen och digitaliseringen i grunden positiv. Den skapar förutsättningar för nya innovativa lösningar som gör det möjligt med billigare, bättre och mer konsumentvänliga produkter och tjänster. Det är samtidigt viktigt att utvecklingen inte sker på bekostnad av till exempel finansiell stabilitet, konsumentskydd, arbetet med att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism eller statens arbete mot felaktiga utbetalningar.

Den nu tillsatta utredningen ska analysera huruvida e-kronan behövs och även titta närmare på begreppet "lagligt betalningsmedel". Regeringen understryker också att den tekniska utvecklingen kan ge bättre lösningar, men att de måste implementeras på ett sätt som inte medför risker för stabilitet eller penningtvätt. Uppdraget att utreda det hela tilldelas den före detta partiledaren för Moderaterna, Anna Kinberg Batra, som senast den 30 november år 2022 ska presentera resultatet.

Källa: Regeringen