Under de senaste åren har digitala belöningar mot verkliga pengar, så kallade lootlådor, blivit allt vanligare i spelbranschen. Mekanismer där spelaren betalar riktiga pengar för chansen att vinna digitala föremål har kritiserats för att det utnyttjar samma beroendebeteende som drabbar individer med traditionella hasardspel (eng. gambling). Ett flertal länder har redan infört lagar som reglerar lootlådor, men svenska lagar innehåller i dagsläget ingen specifik reglering.

Spelutredning-5.jpg
Spelutredning-4.jpg

I Sverige har dock en utredning i frågan pågått sedan år 2018, då Konsumentverket sjösatte en utredning av hur lootlåde-liknande mekanismer påverkar unga spelare. Utredningen lämnades över till en särskild grupp vid namn Spelmarknadsutredningen år 2019, vilka nu lämnar in sitt slutbetänkande i frågan till regeringen. I en presentation (Youtube) går socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) och utredningens representant Anna-Lena Sörenson igenom innehållet.

Ardalan Shekarabi inleder presentationen med att konstatera att spelmarknaden existerat i ett slags vilda västern-tillstånd under gångna två årtionden, och att utredningen är ett viktigt steg mot att få ordning på branschen. När det kommer till spelliknande inslag i datorspel, eller lootlådor, lämnar utredningen inget förslag om ändrade lagar eller regleringar. Utredningen ser inget behov av åtgärder, men rekommenderar att de myndigheter som berörs av spelrelaterade frågor ska stärka sin kunskap om lootlådor och belöningsbaserade funktioner i datorspel.

Spelutredning-8.jpg
Spelutredning-1.jpg
Spelutredning-2.jpg
Spelutredning-3.jpg
Spelutredning-6.jpg

Majoriteten av Spelmarknadsutredningens rapport berör traditionellt spel om pengar, så kallad betting, och sett till det digitala berör den huvudsakligen spel om pengar på onlinecasinon då dessa ses som den största riskgruppen för spelberoende. En av regleringarna som föreslås med onlinecasinos gäller en ny lag om uppgiftsskyldighet. Den föreslagna lagändringen går ut på att det ska bli tydligt vilka grupper i samhället som lider av spelberoende eller på annat sätt skadas av spel på onlinecasinon.

Den nuvarande spellagen, som inrättades 1 januari år 2019, innehåller en sektion om att sända reklam för illegalt spel. Idag gäller den aktörer verksamma inom Sverige, men utredningen föreslår at den utökas till att även gälla utländska mediabolag eller leverantörer av plattformar för videodelning. Utredningen lämnar också förslag om reglering av när reklam om spel med hög risk får sändas.

Rekommendationen är här att reklam av den här typen ska vara förbjudet att sända på radio, digital beställningsradio (podcasts) eller videoplattformar som Youtube mellan klockan 06–21. Förslaget innefattar både onlinecasinos och lootlåde-mekanismer i datorspel. Företag som bryter mot detta föreslås tilldelas böter i form av en marknadsstörningsavgift.

Regeringen tar nu utredningens slutbetänkande som underlag inför kommande beslut om reglering av spelmarknaden.

Läs mer om lootlådor: