Tillsammans kontrollerar speljättarna Microsoft, Nintendo och Sony stora delar av spelindustrin, med sina spelkonsoler och för Microsofts del även med Windows på PC-sidan. Trots att det handlar om tre rivaler har de på senare tid kommit samman för att främja den globala spelgemenskapen, något de nu utökar med ett formellt samarbete för att göra spelande online till en säkrare plats.

I ett officiellt utlåtande som publicerats på respektive företags webbplats lanseras ett nytt initiativ, där ett av de primära målen är att värna de unga och mest sårbara spelarna. Det nya samarbetet utgörs av en rad gemensamma riktlinjer, något som åtminstone till viss del troligen är en konsekvens av att spel som Fortnite, Rocket League och Apex Legends erbjuder crossplay över alla plattformar.

We recognize that for safety features to be useful, they must be easy to use. We will promote the availability of our safety tools through our platforms, support channels, services, on our websites and in retail stores to reach more players and parents.

Bland riktlinjerna märks utökad kontroll för yngre spelare, där föräldrar ska ha enkel tillgång till information och verktyg för att anpassa spel för sina barn. Trion förbinder sig även att investera i teknik för att upptäckta olämpligt beteende, som trakasserier, innan de når slutanvändare oavsett ålder.

We comply with all local laws and will respond to all lawful requests from law enforcement. We promptly notify law enforcement if we observe unlawful conduct or where we believe a player is at risk of imminent harm.

En annan del är att speljättarna ska arbeta gemensamt för att tillsammans med brottsbekämpande myndigheter, lagstiftare och experter utveckla säkerhet i onlinespel. Ett led i detta är gemensamma samarbeten med ESRB och PEGI, två organisationer som sätter rekommendationer och åldersgränser för speltitlar.

We make it easy for players to report violations of our code of conduct and, in addition to removing content, we take appropriate enforcement actions for violations, including restricting players from using our services for misconduct.

Microsoft, Nintendo och Sony lovar även att göra det enklare för spelare att rapportera kränkningar och beteenden som går emot bolagens uppförandekod online. I det ingår att de åtar sig följa nationell lagstiftning och snabbt kontakta brottsbekämpande myndigheter när de upptäcker olagliga aktiviteter, eller om de tror att en spelare riskerar att ta skada.

Speljättarna konstaterar även att det är svårt att skydda spelare i ett digitalt samhälle som ständigt förändras, och att inget företag kan lösa problemen på egen hand. De uppmanar därför andra aktörer att göra liknande utfästelser och utöka sina samarbeten för att bidra till samma sak.

Brukar du stöta på eller bli offer för kränkande och olämpligt beteende när du spelar med andra online? Eller är du förälder som är orolig för dina barns säkerhet? Dela med dig av dina tankar!