I oktober meddelade myndigheten Post- och telestyrelsen (PTS) att utrustning från kinesiska teknikleverantörerna Huawei och ZTE inte tillåts i utbyggnaden av 5G i Sverige. Förbudet bestämdes i samråd med myndigheterna Säkerhetspolisen (Säpo) och Försvarsmakten, som ansåg att de kinesiska bolagen representerade ett hot mot rikets säkerhet.

Förbudet hävdes dock efter att Huawei lämnat in en överklagan till Förvaltningsrätten i Stockholm, vilket ledde till att PTS sköt auktionen om 5G-licenser på framtiden. Nu meddelar Kammarrätten i Stockholm att begränsningen av PTS beslut gällande Huawei hävs. Beslutet innebär att Huaweis överklagan inte tillåts begränsa villkoren i PTS beslut om 5G-auktionen, däribland förbudet mot Huawei-teknik.

Kammarrätten har kommit fram till att Huawei har rätt att överklaga PTS beslut i de delar villkoren rör produkter från Huawei. De intressen som ligger till grund för villkoren och betydelsen för utbyggnaden av 5G är så starka att de väger över Huaweis intressen. Därför finns det inte skäl att inhibera villkoren. - Anita Linder, kammarrättslagman och ordförande i målet

I pressmeddelandet lyfter Kammarrätten fram att Huaweis överklagan fortsatt är ett mål hos Förvaltningsrätten i Stockholm, och att det kommande beslutet där avgör om Huaweis teknik får användas i svenska 5G-nät. Vad Kammarrättens beslut innebär i praktiken är att PTS nu är fria att genomföra frekvensauktionen om 5G-licenser, vilket myndigheten lyfter fram i ett eget pressmeddelande.

PTS konstaterar att auktionen om frekvensutrymme i frekvensbanden 2,1 och 3,5 GHz nu kan genomföras i närtid. Då Kammarrättens beslut kommer så sent in på året hinner auktionen inte genomföras innan årets slut, och PTS ämnar att kontakta auktionens deltagare om nytt datum för genomförandet. Det innebär att 5G-auktionen som tidigast går av stapeln i början av år 2021.

Det ligger inte i någons intresse att 5G-auktionen hålls medan det fortfarande pågår en rättslig prövning i domstolarna. Huawei uppmanar därför PTS att avvakta den slutliga rättsliga prövningen och inte inleda auktionen med de tydliga osäkerheter som råder. Konkurrensen sätts helt ur spel om PTS väljer att gå vidare med auktionen utan fastställda villkor för vilken utrustning som kan användas. – Kenneth Fredriksen, vice VD för Huawei i Norden

Huawei uppmanar i ett pressmeddelande PTS att invänta det slutgiltiga beslutet från Förvaltningsrätten i Stockholm. Bolaget menar att det är oklokt att genomföra en 5G-auktion när det råder osäkerhet runt vilken utrustning som får användas i utbyggnaden av näten.

Läs mer om problematiken runt 5G och Huawei: