Antalet sålda datorer har i världen sakta men säkert sjunkit under det senaste decenniet. Toppnoteringen 300 miljoner sålda enheter nåddes år 2008 varefter marknaden krympt på årsbasis för att närma sig 250 miljoner sålda datorer per år, rapporterar Reuters. Det innestående pandemiåret har dock vänt på steken med besked och inneburit en 15-procentig ökning i försäljning, för att än en gång nosa på 300-miljonersstrecket.

Datormarknaden är detta till trots inte en dans på rosor – en brist på komponenter och svårigheter i att ställa om hela leverantörskedjan för att möta den ökade efterfrågan gör att tillverkarna har tvingats skynda på leveranser av färdigställda system. Till Reuters säger Acers nordamerikanska direktör Gregg Prendergast att bolaget börjat leverera datorer till utbildningssektorn i regionen med flygfrakt, något som kapar leveranstiderna med cirka en månad.

Från tillverkaren Dells sida talas om en renässans för datorindustrin, då bolaget noterat en försäljningsökning under årets tredje kvartal i storleksordningen 62 procent ställt mot samma period år 2019. Under just år 2019 fanns i världen 1,64 miljarder datorer och surfplattor, en siffra som till slutet av år 2021 väntas öka til 1,77 miljarder enheter – en ökning om 130 miljoner enheter på endast två år.

Inte för inte kommenterar Prendergast situationen med orden "hela leverantörsskedjan har satts på prov som aldrig förr". I fallet Acer säger sig bolaget ha varit betydligt mer aggressiva med förväntningar på tillväxt inför framtiden, om det inte varit för komponentbrist. Processorer och skärmar är två nyckelkomponenter som väntas vara bristvaror under år 2021.

Även konsumentbeteendet har spelat in i situationen. Enligt analysfirman Canalys var försäljningen i början av innestående år präglad av ett omedelbart behov, där valfri enhet med tillhörande tangentbord ansågs vara tillräckligt för att möta tillfälliga krav. Åtta månader senare har arbetstagare i västvärlden istället anpassat sig till arbete hemifrån, varför många överväger uppgraderingar av befintliga system, något som spär på försäljningen ytterligare.

Det är med andra ord inte bara de senaste grafikkorten och processorerna som lyser med sin frånvaro på butikshyllorna – hela branschen lider av spikande efterfrågan. Enligt analysfirman IDC väntas läget fortgå till och med år 2022 – den som är i uppgraderingstagen gör således bäst i att köpa varor som finns i lager.

Arbetar du hemifrån, och tillhör du gruppen som tycker dig kunna bli effektivare med bättre hårdvara? Diskutera i forumet!